Hej ogarnięci !!!

Regulaminy konkursów

Konkurs o tytuł LIDERA MATURALNEGO

 

Konkurs jest organizowany przez nauczycieli matematyki w I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy dla uczniów klas 4.

Konkurs został objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ oraz Dyrektora I LO w Dębicy.

Przebiega w dwóch kategoriach:

  1. Obejmuje uczniów zdających maturę wyłącznie na poziomie podstawowym
  2. Obejmuje uczniów zdających maturę na poziomie rozszerzonym

O kolejności miejsc w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych podczas wszystkich matur próbnych pisanych w roku szkolnym 2023-2024. Dla kategorii II oznacza to sumę punktów uzyskanych na obu poziomach.

Po każdej kolejnej maturze próbnej w pracowniach matematycznych będą wywieszane listy najlepszej „10” uczniów w każdej z kategorii.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzymują nagrody rzeczowe oraz ocenę celującą z aktywności z matematyki.

Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas pisania matury próbnej dyskwalifikuje uczestnika konkursu.

 

Nauczyciele matematyki I LO w Dębicy.

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO „POEZJA GRZBIETÓW KSIĄŻEK"

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

II. Cele konkursu:

- popularyzacja czytelnictwa,

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą,

- rozwijanie kreatywności i samodzielności,

III. Zasady konkursu:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie książki jedna na drugiej w taki sposób, by można było przeczytać ich tytuły z grzbietów.

2. Kolejna książka i kolejny tytuł, to następny wers naszego wiersza.

3. Wiersz musi składać się przynajmniej z 3 wersów .

4. Dobieramy książki tak, aby całość można było nazwać poezją.

5. Zdjęcia" stosików książek" należy dostarczyć do biblioteki szkolnej

w terminie do 10.11.2023r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:           

1. Oceny prac dokona powołane jury.

2. Autorzy prac otrzymają nagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4285797

Szukaj