Hej ogarnięci !!!

Aktualności

Śmierć obrońcy granicy

W związku ze śmiercią żołnierza Wojska Polskiego broniącego granicy państwa i nas wszystkich uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczcili jego pamięć minutą ciszy.

 

Absolwent naszego liceum stypendystą ministra zdrowia.


Jaromir Hunia absolwent naszego liceum otrzymał stypendium ministra zdrowia na rok akademicki 2023/2024.
Stypendium jest wyróżnieniem studentów uczelni medycznych wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub sportowymi.  W trakcie posiedzenia Senatu, które odbyło się 22 kwietnia, studenci odebrali gratulacje od prof. Zbigniewa Gacionga, rektora WUM.

 

Wywiadówka

 

Wywiadówka odbędzie się we wtorek 16 kwietnia 2024 r. o godzinie 16.30.

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

 

Wielkanoc 2024

 

 

Ein frohes Osterfest sowie viel Spaß beim Eiersuchen!

Jak co roku zajączek wielkanocny odwiedził nasze LO i ukrył dla uczniów same słodkości 🤩 
 Ein  frohes Osterfest sowie viel Spaß beim Eiersuchen! – Wesołych świąt wielkanocnych i dużo radości przy szukaniu jajek!
 
 
 

XVIII SEJMIK EKOLOGICZNY

W dniu 22 marca uczniowie klasy 2F, grupa z rozszerzoną biologią wzięła udział w XVIII Sejmiku Ekologicznym zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy. Poruszonych zostało wiele ciekawych a często również kontrowersyjnych tematów, np. wycinanie drzew czy łowiectwo.

Dziękujemy za zaproszenie na Sejmik.

 

Dzień otwarty szkoły

 

 

Publikacje profesora Czesława Surowca

Serdecznie dziękujemy panu Czesławowi Surowcowi - emerytowanemu nauczycielowi fizyki naszej szkoły za przekazanie wydania specjalnego czasopisma „Fizyka w Szkole z Astronomią”.
Fizyka w Szkole z Astronomią” to periodyk dla pasjonatów fizyki i astronomii: nauczycieli, studentów i uczniów. Na łamach prezentowane są m.in. : porady praktyków, opisy eksperymentów, tematyczne felietony i konkursy, najnowsze osiągnięcia w/w dyscyplin oraz  zastosowanie ich w medycynie, przemyśle.

Magazyn prezentuje również nowoczesne metody nauczania fizyki i astronomii oraz testy i zadania o różnym stopniu trudności.  W ten obszar wpisują się artykuły pana Czesława Surowca:

- „Rozwiązywanie zadań fizycznych metodą obliczeń przybliżonych (szacowanie)” ; str. 46,
- „Paradoksy w zadaniach z fizyki”; str. 56,
- „Wykorzystanie symetrii w rozwiązywaniu zadań fizycznych”; str. 59,
- „Rozwiązywanie zadań na zderzenia”; str. 62.

 

Dar naszego absolwenta

Na ręce pani Dyrektor Ludmiły Stelmach-Kolodziej, pan Antoni Kamiński, Dyrektor Szkoły Usług Hotelarskich, przekazał naszej szkole prezent - obraz olejny z wizerunkiem Patrona Króla Władysłwa Jagiełły. Darczyńcą jest Pan Bolesław Gazda z Sopotu. Obydwaj panowie są absolwentami "Jagiełły".
Serdecznie dziękujemy.
 

Pamiętamy!

 1. marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy wszystkich tych, którzy w trakcie II wojny światowej, jak i również po niej, walczyli o niepodległość, najpierw z okupantem niemieckim, a później z radzieckim.
Uroczystą akademię ubogacił tematyczny wykład pana Tomasza Czapli – dyrektora Muzeum Regionalnego w Dębicy. Tę wyjątkową lekcję historii uczniowie wysłuchali z zainteresowaniem i w zadumie. Prelegent zaprezentował też postaci lokalnych Wyklętych, których życie było świadectwem męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej. Za przekazaną wiedzę – serdecznie dziękujemy.

W montażu słowno-muzycznym pięknie zaprezentowali się uczniowie: Aleksandra Oleksy (kl.3B), Ewa Lauria (kl.3C), Zuzanna Misiewicz (kl.3C), Klaudia Ochab (kl.3B), Julia Wadas (kl.3B), Wiktoria Stalec (kl.2G), Zosia Łojek (kl.2G), Karolina Warżała (kl.2C), Patrycja Pyzińska (kl.2H) i Jakub Motyka (kl.2B). Niezawodni: Miłosz Sikora  i Konrad Monica jako wsparcie techniczne oraz Antek Rak - foto.

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie wydarzenia: panie Aneta Kwolek i Maria Trojanowska oraz ksiądz Jakub Bączek.

 

 

Harcerz, zawodowy oficer piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego.

 

 Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Małozięciowi - prezesowi „Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy” za przekazanie w darze książki autorstwa prof. dr hab. Tomasza Balbusa pt. „Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja”.

Wolumen prezentuje światopogląd i wartości jakie wyznawał oraz normy moralne, którymi się kierował tytułowy bohater – ppłk. Ludwik Marszałek. Postać ta wpisuje się w szeregi lokalnych niezłomnych żołnierzy wyklętych.

           W imieniu społeczności I LO biblioteka szkolna

 

 

 

Ludwik Marszałek „Zbroja” był harcerzem, zawodowym oficerem piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego.
Podczas wojny szkoleniowcem i komendantem Obwodu Dębica AK.
Później działał w strukturach „NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „WiN” na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku.
Długo poszukiwany przez NKWD i bezpiekę. Zdradzony przez łącznika, aresztowany, przeszedł ciężkie śledztwo. W procesie grupowym skazany przez komunistyczny trybunał wojskowy na śmierć. 27 XI 1948 r. zamordowany przez czekistów polskich w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.
 

 Imię  ppłk Ludwika Marszałka ps. Zbroja nosi 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.

 

 

 

Projekt "Złote Szkoły NBP"

Uczniowie naszej szkoły 16 lutego 2024 r. uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Nowińskim - prezesem jasielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

W ramach wykładu "Polski złoty w obiegu od 100 lat - NBP i jego funkcja emisyjna", poznaliśmy historię odrodzenia złotego oraz mieliśmy możliwość oglądnięcia serii kolekcjonerskich NBP (monet, banknotów, medali).

 

„Problem czapek” – taki tytuł nosił wykład prof. UJ Sławomira Dinewa, którego 12 grudnia w auli naszej szkoły wysłuchali uczniowie klas 2a, 3a i 4a.

 

Uczniowie dowiedzieli się, że zadania strategiczne są interesujące nie tylko dla matematyków, lecz znajdują zastosowania w biznesie, informatyce i wielu innych dziedzinach. Podczas wykładu został omówiony jeden z klasycznych problemów dotyczących znajdowania wspólnej strategii – tak zwany problem czapek. Na tym przykładzie prelegent pokazał, czym różni się strategia indywidualna („każdy sobie rzepkę skrobie”) od strategii wspólnej („w kupie siła”).

 

"Ludzie tworzą miejsca i miejsca ludzi" - reminiscencje z promocji książki "Ludzie, ludzie cuda w tej budzie..."         Wyjątkowy gość, absolwent i przyjaciel naszej szkoły - profesor Janusz Mroczka przesłał w dowód pamięci gwiazdkowy upominek - 5 egzemplarzy księgi dedykowanej profesorowi z okazji 70. rocznicy urodzin i 46-lecia pracy    na Politechnice Wrocławskiej "Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej"  z dedykacją dla pań Doroty Stępień, Marty Bonarek- Sochy, Ewy Nowackiej oraz panów Tomasza Kozioła i Stefana Bieszczada.
W czasie spotkania autorskiego w czytelni MiPBP w Dębicy 29XI 2023 roku, prowadzonego przez panią dyrektor Monikę Rojek- Kałek, została odczytana przez panią dyrektor naszego liceum - Ludmiłę Stelmach-Kołodziej laudacja profesora Janusza Mroczki dla pani Haliny Niziołek. Laudacja ta wybrzmiała powtórnie 2XII 2023 w czasie promocji książki "Ludzie, ludzie cuda w tej budzie..." w auli naszej szkoły. Profesor Mroczka skierował wówczas również podziękowania dla pani dyrektor Ludmiły Stelmach- Kołodziej. Prezentujemy teksty obu wystąpień.
        Dziękujemy serdecznie Profesorowi za obecność i pamięć. Czekamy na kolejne spotkania z panem profesorem Januszem Mroczką.
 
 
 
 Podziękowanie profesora Janusza Mroczki dla pani Ludmiły Stelmach - Kołodziej, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy - kiknij, aby przeczytać
 
 
 
 
 

Honorowy Obywatel Miasta Dębica

12 listopada 2023 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni podjęli uchwałę o przyznaniu prof. dr hab. Januszowi Mroczce odznaczenia „Honorowym Obywatelem Miasta Dębica”. Profesor Mroczka – metrolog, twórca polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej urodził się 27 kwietnia 1952 roku w Dębicy, jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Wł. Jagiełły w Dębicy.

 Fragment wystąpienia prof. Janusza Mroczki

 "Panie Burmistrzu, na Pańskie ręce składam podziękowania dla całej wspólnoty Dębicy. Radzie Miejskiej dziękuję za przychylność dla procedury i uchwałę nadającą mi to wyróżnienie.

 Dziękuję Pani Dyrektor I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, Radnej Miejskiej  Ludmile Stelmach-Kołodziej za dostrzeżenie, w uprawianej przeze mnie nauce i pełnieniu misji nauczyciela akademickiego, wartości zasługujących na wystąpienie z wnioskiem o tę godność. Tą godnością dane jest mi dołączyć do obecnej wspólnoty Dębiczan.

 Życzę, aby ta wspólnota była otwarta na wszystkie przejawy i kultywowanie wiedzy oraz studiowanie prawdy we wszystkich jej przejawach: filozoficznym, naukowym i praktycznym; aby była prawdziwym zwierciadłem kultury materialnej i duchowej. ..."

Wniosek o przyznanie wyróżnienia Honorowy Obywatel Miasta Dębicy

Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 października 2023 roku

Wystąpienie prof. Janusza Mroczki Honorowego Obywatela Miasta

 

 

Konkurs biblioteczny

 

 

 

 

Spotkanie z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Narodowe czytanie w parku DK "Śnieżka" w Dębicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W czwartek 5 października nasza klasa (2D) i kl. 1D pod opieką nauczycielek - M. Sochy i M. Trojanowskiej uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie 2023 zorganizowanej przez MiPBP w DK Śnieżka w Dębicy. Wszystko odbywało się w malowniczym plenerze w parku, który był zapełniony uczniami z szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz starszymi osobami z domu seniora. Przewodnim tematem wydarzenia była książka ,,Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, której fragment  został zainscenizowany przez aktorów – osoby związane z kulturą w mieście oraz młodzież.

Po odegranej scenie występowali artyści grający na instrumentach – cymbałach i akordeonie. Całość wydarzenia była bardzo ciekawa i starannie przygotowana. 

Justyna Raś kl. 2D

 

"Problemy społeczno-ekonomiczne Afryki - wykład nauczyciela akademickiego lubelskiego UMCS oraz Jordan University College w Morogoro w Tanzanii

21 września gościliśmy w naszej szkole dra  Konrada Czernichowskiego, nauczyciela akademickiego lubelskiego UMCSu oraz Jordan University College w Morogoro w Tanzanii. Gościa powitał wicedyrektor pan Tomasz Kozioł zachęcając młodzież i nauczycieli  do wysłuchania wykładu pt. "Problemy społeczno-ekonomiczne Afryki, Kamerunu i Tanzanii" oraz Adopcja serca jako wsparcie osoby najuboższej - ratowanie sierot od śmierci i głodu. Ukazując  istotę Adopcji Serca przybliżył też Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata ,,Maitri", w którym współpracuje charytatywnie od lat z koordynatorką spotkania dr Małgorzatą Gawle-Wiernasz. Zachecił też młodzież do studiowania w lubelskiej uczelni UMCS.
Gość zaprosił (za zgodą Dyrekcji i Rektora UMCSu) nasze LO do zostania szkołą partnerską UMCSu, co umożliwi m.in częstsze wizyty wykładowców z Lublina do Dębicy.
Ważnym akcentem tego wydarzenia była również wizyta redaktora Obserwatora - pana Janusza Grajcara, która już wkrótce zaowocować ma publikacją w nowym numerze lokalnej prasy.
 

Projekt "Irlandia w szkole"

Mimo, iż upragnione wakacje w pełni, my wracamy jednak wspomnieniami do minionego roku szkolnego, gdyż niedawno otrzymaliśmy od Fundacji Kultury Irlandzkiej  cenne certyfikaty potwierdzające udział naszej Szkoły w bardzo interesującym i wartościowym projekcie.
Z tego też miejsca serdecznie dziękujemy Pani Justynie Mazurek -Schramm, prezesowi Fundacji Kultury Irlandzkiej, za przyjęcie nas do projektu i kolejny, wspólny rok szkolny w projekcie "Irlandia w szkole".

 Dziękujemy za poszerzenie naszej wiedzy możliwością udziału w cyklu wykładów online "Irish Literary Milestones". Dziękujemy za inspirujące i interesujące lekcje online i całą masę wspaniałych pomysłów przesyłanych nam mailowo Przede wszystkim dziękujemy za serdeczną atmosferę, ciepły uśmiech i ogromną życzliwość we wzajemnej współpracy.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym...
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Anna Witkoś-Janczura
 

Terminy rekrutacji.

 

wyciąg z Regulaminu rekrutacji

1)     Od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji w swojej szkole podstawowej wraz z dokumentami

2)     Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru)

3)     Do 17 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

4)     Od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

5)     24 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

 Klasy pierwsze

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

 Język polski

 Klasa 1

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe / K.Budna
i inni

„Sztuka wyrazu”
(I i II część)

--------------

 

 

Historia


Klasa 1

Nowa Era / Marcin Pawlak, Adam Szweda  Nowa podstawa programowa 2022

" Poznać przeszłość 1"

podstawowy

Nowa Era / Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Nowa postawa programowa 2022 

"Zrozumieć przeszłość 1"

Rozszerzony

Historia i terażniejszość


klasa 1

Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne / Izabela Modzelewska-Rysak,Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński

 

   Historia i teraźniejszość

 

----------------------

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Klasa 1

Nowa Era /  Sławomir Derlich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Pisert

„W centrum uwagi 1"

Podstawa programowa 2022

-------------------------

Matematyka


klasa 1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników.
Zakres podstawowy.
Klasa 1.
Podstawa Programowa 2019

podstawowy

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1.
Podstawa Programowa 2019

Rozszerzony

Klasa 1

 

Biologia

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Rozszerzony

Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Podstawowy

Klasa 1

 

Chemia

R.Hassa,A Mrzigod,Nowa Era

To jest chemia 1,
podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i
Technikum,Zakres podstawowy

podstawowy

Wyd. WSiP

„Chemia” 1,
podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego  Zakres rozszerzony 

Rozszerzony

Klasa 1

Geografia

R.Malarz, Więckowski, Nowa Era 2019

Oblicza geografii 1
Zakres podstawowy

podstawowy

R.Malarz,M Więckowski, P.Kroh, Nowa Era 2019

Oblicza geografii 1
Zakres rozszerzony

Rozszerzony

Klasa 1

Fizyka

Wydawnictwio WSiP

 

Fizyka 1
Podręcznik.Liceum i Technikum, zakres podstawowy

podstawowy

Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka 1
Podręcznik. Liceum i Technikum,zakres rozszerzony

Rozszerzony

 

Klasa 1

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

Klasa 1

 Biznes i zarządzanie

 

 Nowa Era

Tomasz Rachwał

 

 

 

 Krok w biznes i zarządzanie 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Podstawowy

 

Nowa Era

Tomasz Rachwał

Krok w biznes i zarządzanie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Rozszerzony

Klasa 1

 

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

Nowa era / Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa
dla liceum ogólnokształcącego i technikum

-------------------

 Podręczniki do języków obcych będą podane na początku września po przypisaniu uczniów do grup językowych

 

Klasy drugie

 

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 2

historia

Podstawa programowa 2022

Nowa Era

 

2 Poznać przeszłość

 

Podstawowy

Klasa 2

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era, Podstawa programowa 2022

 

2 W centrum uwagi

 

Rozszerzony

Klasa 2

Historia i terażniehszość

WSiP

2 Historia i teraźniejszość

 

---------------------

Klasa 2

 

Biologia

Nowa Era

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

Podstawowy

Autor:Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 2

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

 

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja

 

Klasy 3 

 

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 3

 

Historia

Nowa Era

 

3 Zrozumieć przeszłość

 

 

Rozszerzony

Klasa 3

 

Biologia

Autor: Jolanta Holeczek wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

Podstawowy

Autor: Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski
wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 3

 

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja

 Klasy 4

  

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 4

 

Historia

Nowa Era

4 Zrozumieć przeszłość

 

Rozszerzony

Klasa 4

 

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era

4 W centrum uwagi

 

Rozszerzony

Klasa 4

 

Biologia

Autor: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski
wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 4

Informatyka

 

Nowa Era

Maciej Borowiecki Z.Talaga
J.Mazur, P.Perekietka, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres rozszerzony

Rozszerzony

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja