Hej ogarnięci !!!

Jubileusz 120 lecia szkoły

„Jagiełło” we wspomnieniach…

                   Wielkie jubileusze skłaniają do refleksji, przywołują w pamięci dawne twarze, miejsca i wydarzenia. Łukasz Świderski napisał, że wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy.

                    Pomysł opracowania tomiku wspomnień dotyczących naszego liceum spotkał się z dużym zainteresowaniem i chęcią współpracy dawnych nauczycieli i uczniów. Systematycznie napływały wspomnienia, zdjęcia i inne materiały obrazujące minione 120 lat życia szkoły. Również archiwum szkolne, którym ofiarnie przez lata opiekowała się śp. Lidia Górska, zgromadziło wiele zdjęć i wspomnień. Czytając i przepisując otrzymane wspomnienia stopniowo zagłębiałam się w świat, który już nie istnieje, odszedł razem z upływającym czasem. „Przecież nic nie może wiecznie trwać…” – jak śpiewała kiedyś Anna Jantar.

                  Wspomnienia przesycone są szacunkiem i przywiązaniem do szkoły i ludzi w niej pracujących, choć nie brakuje również krytycznych ocen pewnych zdarzeń i zachowań. Tworzą one obraz herosów swoich czasów, ale przedstawiają również uczniowskie zabawy, a nawet wybryki. Przebija z nich subiektywizm spojrzenia, chęć odtworzenia tego, co było najistotniejsze w danym czasie i dla danej osoby. Wspomnienia są przecież odzwierciedleniem czasu, który człowiek przeżył i który w dużym stopniu go ukształtował. Są bezcenne i niepowtarzalne. Waldemar Łysiak napisał „Kiedy szukam w pamięci tego, co dało mi poczucie trwałości w moim życiu i co usprawiedliwia moje istnienie, kiedy podliczam godziny, których na pewno nie zmarnowałem – odnajduję zawsze te wędrówki, których nie mógłbym zawdzięczać największej fortunie i najwyższemu stanowisku. Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”.

 

120 lat I LO w Dębicy – olimpiady przedmiotowe

120 - rocznica powstania szkoły to czas refleksji,  podsumowań, spotkań i licznych imprez okolicznościowych. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, że zaplanowane imprezy w zdecydowanej części zostały odwołane.
W ramach podsumowań ukazała się praca pt. „Osiągnięcia uczniów  I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły  w Dębicy w zawodach  centralnych i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych”.
Można w niej znaleźć informacje na temat sukcesów uczniów, poznać wizerunki reprezentantów szkoły i  ich nauczycieli oraz formy doceniania sukcesów przez organizatorów i władze. Z lektury można dowiedzieć się ilu uczniów reprezentowało szkołę na zawodach centralnych i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, kto zdobył najwięcej tytułów olimpijskich oraz, którego nauczyciela uczniowie zdobyli najwięcej tytułów.

Zachęcamy do zapoznania się z osiągnięciami szkoły.

 

Publikację można znaleźć pod linkiem: OLIMPIADY

 

Maturzyści na maturę wejdą przez odrestaurowany portal!

Miło nam poinformować, że pomimo pandemii udało się odrestaurować zabytkowy portal wejściowy do szkoły, jako trwałe świadectwo Jubileuszu 120. Rocznicy Powstania Szkoły. Realizacja  przedsięwzięcia zajęła ponad półtora roku!

Smutne jest jednak to, że w dniu dzisiejszym na portalu debica24.eu podważa się walory estetyczne tej renowacji?!

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 120. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY oraz BAL ABSOLWENTÓW zostają ODWOŁANE!!!

W związku z pandemią zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane uroczystości i imprezy związane
z Jubileuszem 120-lecia szkoły.

Planowana na 20 czerwca 2020 r. centralna uroczystość nie odbędzie się. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, odbędzie się ona w innym czasie i innej formule. Rozwiązaniu ulega powołany Komitet Honorowy obchodów jubileuszu. Członkom Komitetu dziękujemy za wyrażenie zgody na uczestnictwo w nim.

Odwołany zostaje Bal Absolwentów planowany na 20 czerwca 2020 r.  Wszystkim Państwu, którzy dokonali wpłat na ten cel będziemy w miesiącu maju sukcesywnie zwracać wniesioną opłatę na rachunki bankowe, z których wpłaty zostały dokonane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Nie odbędą się również inne planowane i reklamowane imprezy towarzyszące.

Pragniemy natomiast sfinalizować wydanie wspomnień absolwentów, o czym niezwłocznie powiadomimy, kiedy tylko publikacja ukaże się drukiem.

                                                                                             Społeczność I LO

                                                                          im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

 

 

 

POPIERSIE PATRONA ODSŁONIĘTE

   31 stycznia 2020 roku w obecności licznie zgromadzonych gości, absolwentów, nauczycieli oraz uczniów uroczyście odsłonięto popiersie patrona naszego liceum – króla Władysława Jagiełły. Pomnik z popiersiem, który stanął na skwerze przed gmachem szkoły, wzniesiono dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu absolwentów szkoły, jej sympatyków oraz całej społeczności szkolnej.

Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa, podczas której z okolicznościowymi wykładami wystąpili absolwenci naszego liceum: prof. dr hab. Stanisław Waltoś oraz prof. dr hab. Zdzisław Noga.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów jubileuszu 120-lecia szkoły i było jedną z wielu imprez, jakie zaplanowano do 20 czerwca 2020 roku, kiedy to odbędą się uroczystości centralne jubileuszu.

Zobacz fotografie z uroczystości

 

Uroczyste odsłonięcie popiersia patrona szkoły

 

Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu absolwentów oraz kilku instytucji zrealizowany został projekt posadowienia popiersia patrona szkoły na granitowym cokole przed budynkiem szkoły. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpi 31 stycznia 2020 r.  o godz. 11:00.

Szczególnymi gośćmi podczas tej uroczystości będą wybitni absolwenci będący członkami Komitetu Honorowego obchodów  Jubileuszu 120. rocznicy powstania szkoły: prof. dr hab. Stanisław Waltoś i prof. dr hab. Zdzisław Noga.

Po 30 latach od przywrócenia imienia patrona szkoły,  popiersie jako symbol jej historii, stanie oficjalnie przed szkołą.

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Dębicki Jagiełło- 120 lat historii” z okazji jubileuszu 120-lecia I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

                                                      

I. Organizatorzy.

 Organizatorami konkursu plastycznego Dębicki Jagiełło- 120 lat historii zorganizowanego w ramach obchodów jubileuszu 120-lecia istnienia szkoły jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

II. Cele konkursu. 

 Kształcenie postaw twórczych.

 1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
 3. Pielęgnowanie tradycji patriotycznych i historycznych.
 4. Docenienie piękna i wartości lokalnej architektury.

III. Warunki uczestnictwa. 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, średnich i osoby dorosłe z terenu powiatu dębickiego.

 Tematyka konkursu: przedstawienie wizerunku budynku szkoły jako całości, bądź detali architektonicznych charakterystycznych dla bryły budynku.

 Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi w formacie A4 lub A3. Każda szkoła może dostarczyć trzy prace

 1. W każdej kategorii wiekowej, natomiast osoby dorosłe- jedną pracę.
 2. Praca powinna być jednostronna i zawierać kompozycję graficzną.
 3. Każda praca powinna na odwrocie zawierać wypełnioną metryczkę znajdującą się w załączniku nr 1 do regulaminu.
 4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) (załącznik nr 2)

IV. Uczestnicy konkursu.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  z  powiatu dębickiego  w następujących kategoriach:

 • dzieci z klas 1-3
 • dzieci z klas 4-6
 • młodzież z klas 7-8
 • młodzież szkół średnich
 • dorośli

 

V. Kontakt .

 W razie pytań związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu p. Moniką Czerwiec. (784 440 149)

 VI.Termin i miejsce nadsyłania prac

 Prace należy dostarczyć do dnia 20 marca 2020r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ul. Słowackiego 9 39-200 Dębica.

VII. Wyniki konkursu VII. 

 Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody do dnia 3 kwietnia 2020r. Przewidywane są trzy główne nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii. Ostateczna decyzja co do ilości przyznanych nagród pozostaje w gestii jury.

 Jury będzie oceniało:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • walory artystyczne,
 • kreatywność,
 • oryginalność,
 • staranność i estetykę wykonania,
 • samodzielność.

 Wyniki zostaną ogłoszone  na stronie internetowej Liceum, laureaci zostaną zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania zorganizowanego w siedzibie szkoły.

 Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie towarzyszącej obchodom jubileuszu szkoły zorganizowanej w budynku szkoły.

VII. Uwagi końcowe.

 

 1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o dokładnym miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do swojego wizerunku.
 5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Regulamin wchodzi w życie  z dniem 15.01.2020 roku.
 8. Administratorem danych osobowych jest Dyrekcja I- go Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ul. Juliusza Słowackiego 9, 39-200 Dębica.
 9. Celem gromadzenia danych osobowych jest organizacja konkursu i ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród.
 10.  Zgromadzone dane osobowe uczestników i opiekunów przechowywane będę przez cały czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.

  załącznik nr 1 do regulaminu - kliknij

  załącznik nr 2 do regulaminu - kliknij

 

POPIERSIE WYKONA ABSOLWENT SZKOŁY!

Pragniemy poinformować, że dania 1 czerwca w budynku szkoły Pan Dyrektor Wiesław Ostafin podpisał umowę o dzieło z artystą rzeźbiarzem Panem Sławomirem Mickiem, w której Autor zobowiązał się do wykonania popiersia Króla Władysława Jagiełły wg Jana Matejki „Poczet Królów Polskich” – odlew w brązie, wys. ok. 65 cm., do dnia 22.08.2019r.

Koszt całego przedsięwzięcia - około 20 tyś. złotych.

Artysta rzeźbiarz to absolwent  „Jagiełły”, matura rok 1975, na stałe mieszka w Kielcach!

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, biorącym udział w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 połączonej z inauguracją obchodów 120-lecia naszego liceum, która odbyła się 2 września 2019 roku w naszej szkole.

Uczniom pan Dyrektor podziękował osobiście w klasach. Tą drogą pragniemy podziękować także absolwentom, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości - Joannie Stryczek, której  akompaniował Michał Barszcz, a także Michałowi Posłusznemu za film nakręcony o naszym liceum. Życzymy im sukcesów w nowym roku akademickim.

Wspomnień czar ...

W związku ze zbliżajacą się 120. rocznicą powstania naszego liceum pragniemy wydać tomik zwierający wspomnienia nauczycieli i uczniów związanych z Jagiełłą. Serdecznie prosimy o podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami
i wrażeniami ...

adres: ewagnowacka@o2.pl

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 

Wydarzenie roku jubileuszowego!!!

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły zaprasza na otwarty wykład okolicznościowy

 Pragniemy poinformować, że w ramach obchodów roku jubileuszowego 120-lecia szkoły, przyjedzie do szkoły z okolicznościowym wykładem Pan prof. dr hab. Leszek Starkel, wybitny polski geograf, absolwent I LO. Pan profesor jest drugim Polakiem obok hrabiego Pawła Edmunda Strzeleckiego (1846), który szczyci się Złotym Medalem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego (RGS Founder’s Gold Medal). Medal taki można otrzymać za „wspieranie i promowanie nauki i odkryć geograficznych”, przy czym przed jego przyznaniem wymagana jest królewska zgoda.

Wykład odbędzie się w auli I LO dnia 8 listopada 2019 r. o godz. 10:40. Przewidywany czas trwania wykładu ok. 1,5 godz.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

                                                                Społeczność I LO       

 

    

 

Odczyt z okazji Jubileuszu Szkoły

W listopadzie 2019 r. przyjedzie do szkoły i wygłosi odczyt  prof. dr hab. Leszek Starkel – wybitny absolwent , który maturę zdawał w 1949 roku.

Pan Profesor jest wybitnym polskim geografem i geologiem, specjalistą w zakresie geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu. W 2004 roku otrzymał, jako drugi Polak obok Pawła Edmunda Strzeleckiego(1846), Gold Founders Medal -najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Badacz roli holocenu w ewolucji rzeźby w Indiach i Mongolii. Autor prac z zakresu ewolucji rzeźby Karpat, Bałkanów, Wielkiego Chinganu i Małego Chinganu oraz Himalajów.

Dzień i godzina zostanie ustalona we wrześniu lub październiku.

 

Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego w naszej szkole

 2 września 2019r. odbyła się w naszym liceum wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020, połączona z nauguracją obchodów 120-lecia istnienia naszej szkoły.

 Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą Św. w kościele Św. Jadwigi w Dębicy, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz biskup Andrzej Jeż. Po Mszy Św. dyrekcja, nauczyciele i młodzież wraz z seniorami i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do budynku liceum. Spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego, a następnie starosta powiaty dębickiego Piotr Chęciek jako współgospodarz powitał zaproszonych gości i społeczność szkolną, a także podzielił się wspomnieniami jako absolwent naszego liceum.

 Po jego wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza część programu artystycznego dotycząca powstania szkoły i pierwszych lat działalności. Następnie w imieniu parlamentarzystów zabrał głos poseł Kazimierz Moskal który kilka lat pracował w naszej szkole jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Obecnie w sejmie jest zastępcą przewodniczącego Komisji Edukacji, nauki i Młodzieży. Przeczytał list życzeniami od Ministra Oświaty i Wychowania Dariusza Piontkowskiego. Później głos zabrała pani wojewoda Ewa Leniart, która odniosła się do sytuacji w oświacie na progu nowego roku szkolnego.

Czytaj więcej: Wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego w naszej szkole

Popiersie patrona I LO w Dębicy

W związku ze zbliżającymi się uroczystymi obchodami jubileuszu 120-lecia istnienia naszej szkoły, społeczność szkolna wystąpiła z inicjatywą ufundowania (wykonanego z metalu)  popiersia jej wieloletniego patrona – Króla Władysława Jagiełły  i ustawienia go na granitowym cokole na skwerku przed budynkiem szkoły.

Jednakże z uwagi na znaczny koszt inwestycji, zmuszeni jesteśmy zwrócić się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy. Prośbę kierujemy przede wszystkim do absolwentów szkoły, jej sympatyków, ale także wszystkich tych, którzy doceniają osiągnięcia i rolę naszego liceum na przestrzeni tych 120 lat.

Liczymy, że nasza prośba spotka się z życzliwym odbiorem i że wspólnie podejmiemy finansowy wysiłek na rzecz tej cennej inicjatywy. Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdy przekazany datek.

Wykonanie tej inwestycji planujemy do końca 2019 roku, a szacowany koszt to ok. 26 tyś. złotych

 Wpłat można dokonywać na konto:

 Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych przy I Liceum Ogólnokształcącym

im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

 39-200 Dębica, ul. Słowackiego 9

 Bank Nowy BFG S.A.

Nr konta: 82 8642 1139 2013 3909 8179 0001

 Dopisek: Popiersie patrona

 W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

 Tel.:  (14) 6702616

 e-mail: liceum@jagiello-debica.edu.pl

 

 

 

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

Miło nam poinformować, że 2 września 2019 roku w naszym liceum odbędzie się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020.

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4200776

Szukaj