Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Zygmunt Wróbel – prof. zw. dr hab.

 W 1965 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy.

W 1971 uzyskał studia politechniczne i uzyskał stopień mgr inż. z zakresu elektroniki. W 1975 obronił doktorat z fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

 W 1996 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej a  w  2010 uzyskał tytuł naukowy profesora na tym samym wydziale.

 Od 1971 jest związany z Uniwersytetem Śląskim w  Katowicach.

 Jego zainteresowania naukowe to: komputerowa analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych oraz technologie informatyczne w medycynie.

 Jest autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych- badawczych, siedmiu monografii naukowych oraz 34 patentów. Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych.

 Jest ekspertem/recenzentem projektów realizowanych między innymi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwie Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Programie Operacyjny Polska Cyfrowa. Posiada certyfikat „PRINCE 2”.

 W 2008 roku był autorem utworzenie nowego kierunek kształcenia na UŚ „Inżynieria Biomedyczna”.

 Wypromował 14 doktorantów których tematyka rozpraw doktorskich była związana z  systemami informatycznymi w szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej.

 W trakcie pracy na Uniwersytecie Śląskim pełnił wiele funkcji administracyjnych, w tym m.in.: był prodziekanem ds. naukowych na Wydziale Techniki (1978-1981), vice dyrektorem ds. dydaktycznych w Instytucie problemów Techniki (1984-1990), prodziekanem na Wydzielę Techniki ds. studenckich (1996-2002), Dziekanem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (2002-2008), Kierownikiem Zakładu Komputerowych systemów Biomedycznych ((1996-2019) prodziekanem WIi NoM (2008-2012) oraz dyrektorem Instytutu Informatyki (2012-2019).

 W latach 2004-2010 był przewodniczym Rady Naukowej Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 Z jego inicjatywy w 2019 roku utworzono na Uniwersytecie Śląskim Instytut Inżynierii Biomedycznej, który w 2023 roku uzyskał prawa doktoryzowania i habilitowania w zakresie Inżynierii biomedycznej.

 

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183326

Szukaj