Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Stanisław Białas – prof. zw. dr hab., matematyk

    Stanisław Białas urodził się w 1936 roku w Grudnej Dolnej. Zawierucha wojenna spowodowała, że naukę w „Jagielle” rozpoczął z  poślizgiem. Jest absolwentem I LO w Dębicy z 1956 roku. Studia, na kierunku matematyka  Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył w 1962 roku.

    W latach 1962–1964 pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, a następnie w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie. Odbywając, jako matematyk – programista, swój staż w przemyśle chemicznym, Stanisław Białas miał możliwość zapoznania się z aspektem praktycznym zastosowań maszyn cyfrowych i analogowych w obliczeniach technicznych.

Od 1964 roku Stanisław Białas jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej. W roku 1973 uzyskał, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, stopień doktora nauk technicznych, a w roku 1988, na tym samym Wydziale, za rozprawę o tytule „Systemy dynamiczne przedziałowe”, stopień doktora habilitowanego w zakresie automatyki i robotyki. Tytuł naukowy profesora nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

W roku 1991 Stanisław Białas zostaje zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, a w 2003 roku, powołany został na stanowisko profesora zwyczajnego. Zainteresowania naukowe Profesora są ściśle związane z automatyką i robotyką i dotyczą algorytmizacji obliczeń. Wyniki Profesora Białasa, uzyskiwane w zakresie liniowych systemów dynamicznych o niezdeterminowanych parametrach (odporna stabilność), zostały opublikowane w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Profesor Białas jest autorem monografii Odporna stabilność wielomianów i macierzyMacierze – wybrane problemy oraz współautorem książek Algorytmy i programy sterowania oraz Algorytmy i programy wentylacji i klimatyzacji kopalń, a także autorem lub współautorem skryptów: Programowanie w języku FORTRANFORTRAN 66FORTRAN 77Różnicowe metody rozwiązywania równań różniczkowychMatematyka dla studiów inżynierskich.

 

Profesor Białas brał czynny udział, jako przewodniczący lub członek komitetu programowego, w organizacji konferencji poświęconych zastosowaniom matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych.

Zajęcia dydaktyczne z matematyki i informatyki prowadził Profesor Białas na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych i doktoranckich na różnych Wydziałach AGH. Z zakresu dydaktyki posiada Profesor Białas dorobek publikacyjny w postaci artykułów i książki Matury i egzaminy wstępne. Za działalność dydaktyczną, oprócz licznych nagród Rektora AGH, otrzymał prestiżową nagrodę I-go stopnia im. Profesora W. Taklińskiego.

Liczne wywiady prasowe Pana Profesora pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że jest on zwolennikiem obowiązkowej matury z matematyki.

Na szczególną uwagę zasługuje publikacja profesora Stanisława Białasa, która nie jest związana z matematyką i robotyką „Jakub Szela kim był?” Profesor przedstawia w niej sylwetkę przywódcy rabacji, który pochodził z jednej z pobliskich miejscowości Grudnej Dolnej, gdzie wychowywał się Pan Profesor.

Profesor Białas posiada następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Georgia Agricoly (Czechy).

    

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4209797

Szukaj