Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Tomasz Szarek – prof. zw. dr hab. nauk matematycznych, dr filozofii

Tomasz Szarek jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy z 1987 roku. Po ukończeniu „Jagiełły” podjął studia matematyczne (matematyka stosowana) na Politechnice Śląskiej, w 1994 roku ukończył kolejne studia (matematyka teoretyczna) na Uniwersytecie Śląskim. W 1997 roku uzyskał stopień doktora w PAN. W 1999 roku ukończył studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2004 roku obronił rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2008 roku zdobył tytuł profesora nauk matematycznych.

W 2013 roku obronił na Uniwersytecie Śląskim doktorat z filozofii.

Pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się teorią miary, procesami stochastycznymi, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali. Swoje prace publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183202

Szukaj