Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Adam Grzech (1954-2016) – profesor zw., informatyk

Profesor Adam Grzech urodził się w 1954 r. w Dębicy. I liceum Ogólnokształcące ukończył w 1972 roku. Był Absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1977). Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w 1979 r., stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki w 1989 r., a tytuł naukowy profesora w 2003 r. Od 2006 roku był profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Był autorem i współautorem ponad 350 opublikowanych prac badawczych. 

Zajmował się    projektowaniem i analizą systemów i sieci komputerowych.

 Był liderem Naukowej Szkoły Systemów i Sieci Informacyjnych i Komunikacyjnych. W latach 1991–1993 i 1999–2002 był dyrektorem Instytutu Automatyki i Inżynierii

Systemów. Od 2002 roku był delegatem Rektora ds. Technologii Informacyjnych,

 a następnie w latach 2003-2005 był wiceprezesem ds. Rozwoju na Politechnice Wrocławskiej, a w latach 2002-2008 członkiem Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Informatyki i Zarządzania. Od 2011 roku jest członkiem Komitetu Programowego Konferencji Sieci Komputerowej.

Otrzymał Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora PWr, Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4209907

Szukaj