Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Marian GRUNDBOECK (1923-2010) – prof. zw. nauk weterynaryjnych

 

Absolwent szkoły z ….

W czasie II wojny światowej Marian Grundboeck uczestniczył w pracy konspiracyjnej, był członkiem Szarych Szeregów, jako żołnierz Armii Krajowej brał udział w akcji „Burza”.

 Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym to Wrocławiu po uzyskaniu absolutorium został zatrudniony w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. W 1952 r. podjął pracę na stanowisku asystenta w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, z którym związany był przez 41 lat do momentu przejścia na emeryturę. Pracując w Instytucie stworzył podstawy nowoczesnej patologii komórkowej aktywnie uczestnicząc w życiu naukowym i społecznym PIWET. Początkowo pracował w Dziale Eksperymentalnej Patologii i Terapii w Zakładzie Chorób Bydła, od 1955 r. w Zakładzie Anatomii Patologicznej, a od 1962 r. w Pracowni Patologii Komórkowej, będąc od 1963 r. jej kierownikiem.

W 1960 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych, sześć lat później stopień doktora habilitowanego, w 1975 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1985 r. tytuł profesora zwyczajnego.

 

(Dom rodzinny Grundboecków znajdował się przy ul. Gawrysia . Działka od wschodu i północy graniczyła z działką I LO.)

( Siostra Pana Profesora – Pani Zdzisława Grundboeck przez wiele lat uczyła wychowania fizycznego w dzisiejszym I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy.)

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183264

Szukaj