Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Jerzy Styka – prof. zw. dr hab., filolog klasyczny

Profesor Jerzy Styka jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy z 1973 roku. Po ukończeniu szkoły podjął studia z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie ukończył filologię hiszpańską.

W latach 1977-1985 pracował jako asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ w zakładzie latynistyki. W 1984 obronił doktorat na Wydziale Filologicznym UJ. W latach 1985-1996 był adiunktem w Instytucie Filologii Klasycznej UJ. W 1994  uzyskał habilitację na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa. Tutuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1997 roku, a zwyczajnego w 2000 roku (w 2009 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego UJ).

Ponadto od 2001 piastuje stanowisko profesora wizytującego w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Wydział „Artes Liberales” UW).

W swojej dotychczasowej karierze związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem w Bazylei i Uniwersytetem Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują antyczną teorię literatury, antyczną estetykę literacką, historię literatury rzymskiej, historię idei estetycznych, cywilizację późnego antyku, recepcję kultury antycznej w literaturach hispanojęzycznych.

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183199

Szukaj