Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Piotr Kowalski – prof. dr hab., chemik

Profesor jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy z 1966 roku. W czasie nauki w szkole uzyskał tytuł laureata Olimpiady Chemicznej. Po ukończeniu szkoły podjął studia na kierunku chemia. W 1971 roku obronił pracę magisterską, na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej, pt. „Badania nad reakcją 2-aminobutanolu-1 z kwasem 3,4,5-trójmetoksybenzoesowym lub jego Esterami. Pracę doktorska „Syntezy i reakcje wybranych pochodnych N-benzylo- i N-pirdylometylennoaminopirydyn” obronił  z wyróżnieniem w 1977 roku. Habilitację uzyskał w 1995 roku. W 2012 roku uzyskał tytuł profesora.

            Działalność naukowa prof. Piotra Kowalskiego obejmuje badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym. Główny nurt badań podstawowych dotyczy syntezy oraz właściwości chemicznych i farmakologicznych związków heterocyklicznych, zawierających azot, m.in.: syntezy i właściwości arylopiperazyn jako ligandów receptorów ośrodkowego układu nerwowego (serotoninowych oraz energicznych), reakcji i właściwości aminopirydyn, 1,8-naftyrydyny, indano-1,3-dionu, beta-karbolin, benzymidazolu, nitroimidazolu itp.

Zawodowo związany jest z Politechniką Krakowską.

Profesor jest autorem i współautorem licznych publikacji i patentów.

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183214

Szukaj