Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Grażyna Jeżewska-Witkowska (Maciołek) – prof. dr hab.

Grażyna Jeżewska-Witkowska /Maciołek/ urodziła się w Gliwicach w 1947 roku. Dzieciństwo  i czasy szkolne spędziła w Futomie. Jest absolwentką I LO w Dębicy z 1965 roku. Jej wychowawcą był mgr Zdzisław Czerny.

Studia na kierunku Zootechnika Wyższej Szkoły Rolniczej / obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie/ ukończyła w 1970 roku. Bezpośrednio  po studiach została zatrudniona w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na macierzystym Wydziale na stanowisku asystenta stażysty. W kolejnych latach awansowała na stanowisko asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskała w 1977 r. dr habilitowanego w 1987 r. a tytuł profesora w 1999r.

Zainteresowania naukowe Pani  Profesor dotyczą genetycznych i fenotypowych  uwarunkowań wybranych cech użytkowych u zwierząt. Pod jej kierunkiem wykonano wiele prac dyplomowych /magisterskich, inżynierskich i licencjackich/ ,ponadto była promotorem w 9 przewodach doktorskich oraz wykonała wiele recenzji prac doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym i na tytuł profesora.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej pełniła przez dwie kadencje funkcję: prodziekana i dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz prorektora ds. studenckich. Przez okres 21 lat była kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. Zawodowo związana jest z Zakładem Genetyki Ogólnej i Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4209738

Szukaj