Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Sławomir Mikrut – prof. dr hab. inż.

Sławomir Mikrut I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy ukończył w 1992 roku. Po ukończeniu szkoły podjął studia z zakresu geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które ukończył w 1997 roku zdobywając tytuł „mgr. inż” w zakresie dwóch specjalności: geodezja inżynieryjno-przemysłowa i fotogrametria i telededetekcja.

W 2003 uzyskał stopień naukowy  dr nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i  artografia (obecnie: Inżynieria Lądowa i Transport) na podstawi rozprawy doktorskiej: „Wpływ skanowania i kompresji według standardu JPEG na wykrywanie obiektów liniowych   i punktowych na obrazach cyfrowych”.

Od 2016 roku ma tytuł dr hab. inż. na podstawie cyklu publikacji pt.  „Automatyzacja wykrywania cech w oparciu o metody sztucznej inteligencji dla potrzeb budowy fotogrametrycznych systemów pomiarowych”.

Zawodowo związany z Katedrą Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska AGH. Autor ponad 70 monografii i artykułów naukowych z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, przetwarzania obrazów oraz GIS, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183378

Szukaj