Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Marek Ćwiklicki – profesor doktor habilitowany

Marek Ćwiklicki ukończył I LO w Dębicy w 1992. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Marek Ćwiklicki jest profesorem nauk społecznych od 2020,  tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymał w 2012, doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu został w roku 2003, pracę magisterską z ekonomii, kierunek Ekonomia, specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna obronił w 1998 roku (UEK, Polska), magister ekonomii kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Firmą (1998, UEK, Polska), Master of Business Science Administration (1997, Baltic Sea Management Academy, Szwecja).

W latach 2000-2010 był współwłaścicielem firmy szkoleniowo-doradczej, trenerem i doradcą organizacyjnym, w latach 2012-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W latach 2014-2016 był, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ds. Ośrodka Badań Europejskich. Profesor Ćwiklicki jest autorem i współautorem prac z zakresu przejścia i wdrożenia cyrkularnych modeli biznesowych, przedsiębiorczości społecznej, zarządzania publicznego, zarządzania jakością. Pełnił funkcję redaktora i współredaktora czasopism naukowych (m.in. Entrepreneurial Business and Economics Review, Social Entrepreneurship Review, Public Governance). Jest członkiem Rady Naukowo-Doradczej przy Burmistrzu Miasta Dębicy (2022).

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183340

Szukaj