Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Sławni absolwenci

Szanowniw Państwo.
W 2020 roku I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy obchodzi 120 rocznicę powstania. W związku z tym chcielibyśmy, aby lista sławnych absolwentów naszej szkoły była kompletna, żeby nikt kto powinien na niej się znaleźć nie został pominięty.
W związku z tym prosimy o przesyłanie informacji na temat naszych absolwentów, którzy odnieśli znaczny sukces zawodowy i są znani.
Informacje o „Sławnych absolwentach” prosimy przesyłać na adres: liceum@jagiello-debica.edu.pl

W informacji o absolwencie obok opisu dorobku zawodowego chętnie widzielibyśmy fotografię i datę ukończenia szkoły.
Prosimy również o przeczytanie już umieszczonych informacji o absolwentach i ich ewentualną korektę.Stanisław Waltoś

Stanisław Waltoś - profesor prawa karnego

Do 2003 r. był kierownikiem Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych publikacji naukowych, dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego w Krakowie. Dębiczanin, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Wiktor

Jan Wiktor (1890-1967) - pisarz

Urodzony w Radomyślu Wielkim koło Dębicy, uczeń Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły. Autor znanych powieści społecznych: "Wierzby nad Sekwaną", "Orka na ugorze".

 

 

 

Renata Wietecha Posłuszny - dr hab., chemik

 

 Absolwentka szkoły z 1995 roku.

W 2004 roku obroniła rozprawę doktorską „ Metoda oznaczania selenu i arsenu  w materiałach biologicznych techniką atomowej spektrometrii fluorescencyjnej z generacją wodorków”.

Zawodowo związana z Pracownią Chemii Sądowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

Zygmunt Wróbel – prof. zw. dr hab.

 W 1965 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy.

W 1971 uzyskał studia politechniczne i uzyskał stopień mgr inż. z zakresu elektroniki. W 1975 obronił doktorat z fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

 W 1996 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej a  w  2010 uzyskał tytuł naukowy profesora na tym samym wydziale.

 Od 1971 jest związany z Uniwersytetem Śląskim w  Katowicach.

 Jego zainteresowania naukowe to: komputerowa analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów biomedycznych oraz technologie informatyczne w medycynie.

 Jest autorem lub współautorem ponad stu prac naukowych- badawczych, siedmiu monografii naukowych oraz 34 patentów. Uczestniczył w realizacji wielu projektów badawczych.

 Jest ekspertem/recenzentem projektów realizowanych między innymi w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwie Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Programie Operacyjny Polska Cyfrowa. Posiada certyfikat „PRINCE 2”.

 W 2008 roku był autorem utworzenie nowego kierunek kształcenia na UŚ „Inżynieria Biomedyczna”.

 Wypromował 14 doktorantów których tematyka rozpraw doktorskich była związana z  systemami informatycznymi w szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej.

 W trakcie pracy na Uniwersytecie Śląskim pełnił wiele funkcji administracyjnych, w tym m.in.: był prodziekanem ds. naukowych na Wydziale Techniki (1978-1981), vice dyrektorem ds. dydaktycznych w Instytucie problemów Techniki (1984-1990), prodziekanem na Wydzielę Techniki ds. studenckich (1996-2002), Dziekanem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (2002-2008), Kierownikiem Zakładu Komputerowych systemów Biomedycznych ((1996-2019) prodziekanem WIi NoM (2008-2012) oraz dyrektorem Instytutu Informatyki (2012-2019).

 W latach 2004-2010 był przewodniczym Rady Naukowej Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 Z jego inicjatywy w 2019 roku utworzono na Uniwersytecie Śląskim Instytut Inżynierii Biomedycznej, który w 2023 roku uzyskał prawa doktoryzowania i habilitowania w zakresie Inżynierii biomedycznej.

 

 

 

Jarosław Zalewski – dr hab. nauk medycznych, kardiolog

 

 

 Uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. W roku 1990 zdobył tytuł finalisty Olimpiady Biologicznej. Maturę zdał w 1991 roku.

Po maturze podjął studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie pracuje jako adiunkt w Collegium Miedicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

 

 

Arkadiusz Więch – dr, historyk

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy z 2001 roku.

Ukończył historię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: archiwistyka społecznej i cyfrowej; dziejów archiwów miejskich na ziemiach polskich w XIX wieku oraz w okresie międzywojennym; historii Galicji ze szczególnym uwzględnieniem historii życia codziennego mieszkańców wsi i miasteczek w XIX i XX wieku; historii nauki i historii mówionej.​

Jest autorem opracowań o Dębicy, jej mieszkańcach i  nauczycielach I LO w Dębicy:

Monografie i artykuły:

A. S. Więch, Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900- 1939, Przemyśl 2012.

Księga Dębicy. „Kolebka młodości” – wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy, red. A. S. Więch, Przemyśl 2014.

A. S. Więch, Dębica podczas I wojny światowej, [w:] Prowincja galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady, red. T. Pudłocki, A. S. Więch, Przemyśl 2014.

Czytaj więcej: Arkadiusz Więch – dr, historyk

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183308

Szukaj