Hej ogarnięci !!!

Inauguracja współpracy naszego liceum z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dnia 20.11.2017 r. nasze liceum, jako jedno z kilku w województwie podkarpackim, podpisało współpracę z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W tym dniu uczestniczyliśmy także w dwóch wykładach, których tematem wspólnym była kobieta.

Pierwszy wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga nosił tytuł „Żena, niewiasta, białogłowa, kobieta, dziewka, mać, baba… - osoba płci żeńskiej historii języka polskiego” i przybliżył on nam pochodzenie słowa „kobieta”. Poznaliśmy także historię innych określeń, którymi nazywano kobiety w dawnej polszczyźnie. Drugi wykład pod tytułem „Emancypacja kobiet
w republikańskim Rzymie” został wygłoszony przez prof. Piotra Berdowskiego.

W przerwie pomiędzy wykładami studenci Wydziałów Filologicznego
i Socjologiczno – Historycznego w interesujący sposób zaprezentowali uczniom oba wydziały. Myślę, że dla nas, jako tegorocznych maturzystów, było to szczególnie ważne i ciekawe.

Mamy nadzieję, że wykłady będą dla uczestników interesującą lekcją języka polskiego 
i historii, a współpraca ILO z uniwersytetem będzie owocna dla humanistów.

Aleksandra Buczak kl. 3g

Dziennik elektroniczny

Szukaj