Hej ogarnięci !!!

Zakończenie konkursu recytatorsko-plastycznego

 Dnia 17.11.odbylo się uroczyste zakończenie konkursu recytatorsko-plastycznego w 200 rocz. ur. C.K.Norwid. Gości i uczestników  konkursu witali przedstawiciele naszego LO Bartłomiej Jakson i Gabriela Szpak. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Wiesław Ostafin podkreślając oryginalność twórczości  artysty. Inicjatorka konkursu dr Małgorzata Gawle-Wiernasz przybliżyła postać C.K.Norwida. Główną częścią była recytacja utworów Norwida przez młodzież z naszego liceum, II LO im. KS. J.Twardowskiego, ZSZ nr. 2 im. E.Kwiatkowskiego, ZSZ im. Jana Pawła II, ZSZ im. M.Curie-Sklodowskiej w Pustkowie Osiedlu.

 Utwory Norwida to m.in Królestwo, Modlitwa, frag. Promethidiona. Zwyciężcą konkursu recytatorskiego została Alicja Wojnarowska z II LO, zaś plastycznego  Joanna Nykiel z I LO.Nastepnie Dyrekcja oraz członkowie jury  Bartosz Piechota i Małgorzata Gawle-Wiernasz dokonali  wręczenia nagród ufundowanych przez Starostwo, Solidarność Nauczycielską oraz Radę Rodziców. Gratulacje i podziękowanie wraz z nagrodami otrzymali również  pozostali laureaci konkursu jak i wszyscy uczestnicy. 
W milej atmosferze przy pysznych słodkościach z cukierni Basara z życzeniami pięknego i twórczego życia w miłości skierowała  na zakończenie  koordynatorka pedagog Malgorzata Gawle-Wiernasz.

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Szukaj