Hej ogarnięci !!!

Olimpiada Biologiczna


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że czworo uczniów naszego liceum dostało się do drugiego etapu Olimpiady  Biologicznej. Są nimi uczniowie profilu biologiczno- chemicznego,  Aleksandra Kozińska  z klasy 3d, Jakub Wiśniowski klasa 2e3, Bartłomiej Kucharski klasa 2e3, Marlena Śmietana klasa 2e. Kolejny etap  rozpoczyna  się od napisania pracy badawczej.  Opiekę nad młodzieżą sprawuje Krzysztof Kosiński.

Cieszymy się z waszego sukcesu.

 

Radosław Cacała doceniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie!

OKE w Krakowie wyłoniła 31 kandydatów spełniających kryteria Ogólnopolskiego Konkursu „Matura na 100 %” organizowanego przez Fundację Zawsze Wartowe współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

            Wśród kandydatów spełniających wszystkie kryteria konkursu znalazł się nasz uczeń Radek Cacała!

            Kandydaci do tytułu Laureata Konkursu  wyłonieni zostali spośród wszystkich tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących w Polsce i spełnili wszystkie kryteria:

-przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i co najmniej dwóch egzaminów dodatkowych (Radek zdawał 3 przedmioty dodatkowe,  a z czwartego był zwolniony jako finalista uzyskując wynik 100%)!

- z każdego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%!

- z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100 %!

- uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Matura na 100 %” otrzymają roczne stypendia lub nagrody!

Serdecznie gratulujemy Radkowi  i życzymy dalszych sukcesów!

 

Kamila finalistką Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Z przyjemnością informujemy, że Kamila Undas, uczennica klasy III a, wywalczyła tytuł finalisty XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (zajęła 38. miejsce w kraju).

            Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. To dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiada interdyscyplinarna, która może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, niezależną decyzję podejmuje jednak zawsze senat danej uczelni. Na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, zaś finaliści – maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Do udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej potrzebna jest umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.

Mamy dwóch FINALISTÓW XVIII Olimpiady Znajomości Afryki

Miło poinformować, że wśród 51 osób z całej Polski znalazło się dwóch reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,           w finale XVIII Olimpiady Znajomości Afryki. Są nimi Jakub Lachcik (z klasy 3C) i Kacper Cieślik (z klasy 2C). Finalistom serdecznie gratulujemy.

Wysokich wyników gratulujemy pozostałym reprezentantom naszej szkoły, liczymy że w przyszłym roku nikt nie będzie tuż pod listą zakwalifikowanych.

Przykro, że pandemia koronawirusa spowodowała odwołanie zawodów centralnych. Spodziewaliśmy się  w nich powtórzenia sukcesu Kuby Lachcika z ubiegłego roku, kiedy to zdobył tytuł laureata 2. miejsca XVII Olimpiady Znajomości Afryki.

Olimpiada Znajomości Afryki jest olimpiadą interdyscyplinarną. Sprawdza kompetencje uczestników z zakresu historii, geografii, działalności misyjnej oraz kultur grup etnicznych Afryki. Otrzymanie tytułu finalisty lub laureata nie zwalnia ze zdawania matury      z konkretnego przedmiotu, ale umożliwia dostanie się na wybrane kierunki kilku prestiżowych uczelni w Polsce. Wszyscy nasi dotychczasowi finaliści i laureaci studiują prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia bieżącego  roku odbył się  etap szkolny XXXV  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszego liceum. Tej edycji nie było inaczej. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 uczniów naszej szkoły. Bartek Kucharski (1e3), Kuba Wiśniowski (1 e3) oraz  Radek Cacała (3d). Trzymamy kciuki za Was w etapie okręgowym.

 

Reprezentują szkołę na zawodach II stopnia XLVI Olimpiady Geograficznej

W dniach 8-9 luty 2020 roku odbywają się zawody 46. Olimpiady Geograficznej. Odbywają się one na Uniwersytecie Rzeszowskim. Naszą szkołę reprezentują Jakub Ciurkot (3a), Piotr Wadas (3a) i Anna Żydek (2f).

Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Wyniki oficjalne Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ogłosi około 20.03.2020 roku.

 

Czekamy na wyniki 49 Olimpiady Biologicznej

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki .Dnia 25 stycznia bieżącego roku  na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagielońskiego  w Krakowie odbył się etap okręgowy 49 Olimpiady Biologicznej. Udział w nim brali Ola Kozińska (2D), Radosław Cacała (3D), Patrycja Gajda (3E).

II etap XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

 

 

 

 

  

  Kamila Undas i Krzysztof Malata, uczniowie klasy III a, zakwalifikowali się do zawodów okręgowych 18. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, które odbędą się 29 lutego.

Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki!

 

II etap LXXI Olimpiady Matematycznej

 

 

 

Kamila Undas

uczennica klasy III a, zakwalifikowała się do II etapu 71. Olimpiady Matematycznej. Kamili, która będzie jedynym z powiatu dębickiego uczestnikiem zawodów II stopnia, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Jadą na zawody okręgowe 49 Olimpiady Biologicznej

Aleksandra Kozińska (2D), Radosław Cacała (3D), Patrycja Gajda (3E) zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego 49 Olimpiady Biologicznej, która odbędzie się 25 stycznia bieżącego roku w Krakowie.

Bardzo się cieszymy, że do zawodów tych zostali zakwalifikowani wszyscy nasi uczniowie, którzy  uzyskali bardzo wysoki wynik podczas etapu szkolnego. Następnym etapem olimpiady było wykonanie pracy badawczej.

W prowadzonych badaniach skupiali swoją uwagę kolejno na zanieczyszczeniu powietrza miasta Dębicy określanego na podstawie występujących tutaj porostów oraz stężeniu związków chemicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych.

Opiekę dydaktyczną nad młodzieżą sprawują : nad Radkiem Pani Ewa Rajnfus, nad Patrycją i Olą Pan Krzysztof Kosiński.

Za naszą młodzież trzymamy kciuki podczas  zawodów II stopnia.

 

II etap 50. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

 

 

 

 Paweł Borek, uczeń klasy Ia3, jako jedyny w powiecie dębickim, zakwalifikował się do II etapu 50. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zawody II stopnia składają się z części pisemnej oraz ustnej i odbędą się w lutym.

Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki.

 

 

 

 

Zakwalifikowali się do II etapu 46 Olimpiady Historycznej

 

 

 

 Magdalena Kamińska - kl.I B3, Grzegorz Olechowski - kl. IIA  Piotr Drygaś - kl. III B, Filip Różak - kl. III C, zostali zakwalifikowani do drugiego etapu 46 olimpiady historycznej, który odbędzie się 11 stycznia 2020 r. w Rzeszowie.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za całą czwórkę.

 

 

 

Natalia Kordela uczennica kl.1f3 została zakwalifikowana do drugiego etapu olimpiady języka francuskiego

Uczennica naszej szkoły pojedzie na  II etap olimpiady języka francuskiego.

 

Natalia Kordela uczennica kl.1f3 została zakwalifikowana do drugiego etapu olimpiady języka francuskiego, który odbędzie się 10 stycznia 2020 w Krakowie. Drugi etap olimpiady składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Serdecznie gratulujemy Natalii, życzymy powodzenia i obiecujemy trzymać kciuki na kolejnym etapie.

 

 

 

 

 

Pojadą na zawody II stopnia Olimpiady Geograficznej

Dnia 12 grudnia 2019 roku na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej zamieszczono listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. Miło jest, że do zawodów tych przeszli wszyscy uczniowie „Jagiełły”, którzy dostarczyli prace badawcze.

W pracach badawczych nasi uczniowie opisywali zmiany w krajobrazie wybranej miejscowości, oceniali wpływ inwestycji transportowej na jakość mieszkańców, porównywali wpływ położenia geograficznego i komunikacyjnego na funkcjonowanie gmin.

Do II etapu przeszli:  Jakub Ciurkot (klasa 3a), Piotr Wadas (klasa 3a) i Anna Żydek (2f).

Ani, Kubie i Piotrkowi  gratulujemy sukcesu. Życzymy wytrwałości w  pogłębianiu wiedzy, na początku lutego, w czasie zawodów II stopnia obiecujemy trzymać kciuki.

 

 

Będą reprezentować I Liceum Ogólnokształcące na zawodach II stopnia Olimpiady Znajomości Afryki

Chęć poznania świata powoduje poszerzanie swojej wiedzy. Olimpiady przedmiotowe pozwalają porównać stan swojej wiedzy z wiedzą innych. Jedną z olimpiad sprawdzających wiedzę o świecie jest Olimpiada Znajomości Afryki. Jest to olimpiada interdyscyplinarna – wymaga wiedzy z geografii, historii i zróżnicowania kulturowego Afryki.

W bieżącym roku szkolnym w „Jagielle” wzięło w niej udział siedmioro uczniów i wszyscy zakwalifikowali się do jej II etapu. W olimpiadzie brali udział uczniowie klas:

1e – Max Such,

1f – Miłosz Zapór,kjhj

2c - Kacper Cieślik

2c - Jakub Kipa,

2c - Rafał Lenart,

3c – Jakub Lachcik,

3f – Magdalena Gleń.

Wszystkim gratulujemy wiedzy, która przełożyła się na zdobyte punkty w zawodach I stopnia, życzymy wytrwałości w poszerzaniu wiedzy i przejścia do kolejnego etapu OZA.

Pragniemy poinformować, że zawody II stopnia odbędą się na początku marca 2020 roku.

Zakwalifikowali się do II etapu 66 Olimpiady Chemicznej

Radek Cacała (3d), Kamila Undas (3a) oraz Grzegorz Olechowski (2a) zakwalifikowali się do II etapu 66 Olimpiady Chemicznej. Zawody odbyły się 23.11.2019.
Radek po I etapie zajmuje bardzo wysokie 39 miejsce w Polsce! 
Trzymamy kciuki za całą trójkę 30 stycznia oraz 1 lutego gdzie będą zmagać się w części teoretycznej i praktycznej. Uczniów przygotowuje pani Agnieszka Mądro. 
 

Dwoje uczniów naszej szkoły w kolejnym etapie 44 Olimpiady Języka Angielskiego

Julia Kipa (1C3) oraz Michał Nykiel (2A) zostali zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia 44 Olimpiady Języka Angielskiego. Drugi etap olimpiady składa się z dwóch części – do pierwszej z nich (pisemnego testu leksykalno-gramatycznego) uczniowie przystąpią już 10 stycznia 2020, natomiast do drugiej (ustnej) w zależności od uzyskanego wyniku testu pisemnego - w połowie lutego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Jakub Lachcik laureatem nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

Dnia 27.09.2019 roku w Domu Kultury Mors odbyło się podsumowanie osiągnięć dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w ramach realizacji „Programu do wspierania młodzieży uzdolnionej - Nie zgubić talentu”. Nagrody były przyznawane tylko uczniom, którzy w 2019 roku zajęli 1.-3. miejsce w olimpiadach i konkursach o   zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Jednym z nagrodzonych został uczeń klasy 3C I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy Jakub Lachcik. W kwietniu bieżącego roku Kuba uzyskał tytuł LAUREATA II MIEJSCA XVII Olimpiady Znajomości Afryki.Kubie gratulujemy sukcesu i życzymy równie imponujących osiągnięć w obecnym roku szkolnym.

JAGIELLOŃSKIE WARSZTATY OLIMPIJSKIE

Troje uczniów z klasy II a – Kamila Undas, Tomasz Kliś i Krzysztof Malata – otrzymało w bieżącym roku szkolnym szansę rozwijania swoich matematyczno-informatycznych pasji dzięki uczestnictwu w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich, organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października  do czerwca odbyło się sześć spotkań – wszystkie w soboty. 8 czerwca Krzysztofa zastąpił Patryk Podgórski z klasy I a.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego umożliwiły uczestnikom analizę problemów od poziomu matury do najtrudniejszych zadań Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej oraz integrację z innymi uczniami o podobnych zainteresowaniach. Warto podkreślić, że warsztaty przebiegały w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej zdobywaniu nowej wiedzy oraz doświadczeń.

Jakub Lachcik laureatem II miejsca XVII Olimpiady Znajomości Afryki

Dnia 10.04.2019 roku w Warszawie odbyły się zawody centralne XVII Olimpiady Znajomości Afryki.

Brało w nich udział 55 uczestników z całej Polski. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy reprezentował uczeń klasy 2C Jakub Lachcik.

Po części pisemnej Kuba zajmował 3. lokatę. Po błyskotliwej odpowiedzi w części ustnej Jakub przesunął się na drugie miejsce.

Olimpiada obejmuje zagadnienia z geografii, historii, etnografii i działalności misji na terenie Afryki.

Do zawodów Kuba przygotowywał się pod kierunkiem Tomasza Kozioła i ks. Jana Majochy.

Jakubowi serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

 

 

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej- etap wojewódzki

 

Dnia 06 kwietnia 2019 roku odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. W etapie wojewódzkim brało udział 79 najlepszych uczniów szkół średnich z całego województwa podkarpackiego. Tegoroczne eliminacje okręgowe odbywały się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. I Liceum Ogólnokształcące reprezentowała uczennica klasy 2 E, Patrycja Gajda (opiekun Krzysztof Kosiński). Patrycji życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do celów.

 

 

 

Jakub Lachcik zakwalifikowany do zawodów centralnych XVII Olimpiady Znajomości Afryki

Jakub Lachcik, uczeń klasy 2c I LO w Dębicy został zakwalifikowany
do zawodów centralnych XVII Olimpiady Znajomości Afryki.
Zawody odbędą się w kwietniu w Warszawie. Wynik, który uzyskał
Kuba w czasie zawodów okręgowych daje mu 6. lokatę w Polsce.
Kubie gratulujemy wyniku.

 Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową Olimpiadą 
tematyczną, organizowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego,
przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków
bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów
naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo
w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu
tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na
jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne
narody i kultury