Hej ogarnięci !!!

Misja szkoły

Misja szkoły

Quidquid discis, tibi discis
Petroniusz

(Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie)
 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły jest szkołą o 120-letniej historii związanej z ziemią dębicką. W naszej działalności odwołujemy się do chlubnej tradycji szkoły.

Jesteśmy szkołą:

  •     zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości ucznia
  •     sprzyjającą rozwojowi talentów
  •     przygotowującą do dalszego kształcenia na miarę wyzwań         
        stawianych przez III tysiąclecie
  •     promującą zdrowy styl życia i dbałość o naturalne środowisko
  •     uczącą poszanowania godności własnej i innych


Intencją grona pedagogicznego jest pamiętanie, że okres nauki to także piękny czas młodości i należnych jej praw. 

Zapraszamy do najstarszej dębickiej szkoły średniej o stuletniej historii związanej z ziemią dębicką. W kształceniu i wychowaniu młodzieży opieramy się na chlubnej tradycji szkoły. Od lat utrzymujemy wysoki poziom nauczania, który jest gwarancją sukcesów naszych wychowanków. Z powodzeniem wybierają oni renomowane uczelnie i doskonale sobie na nich radzą. Nasza szkoła jest szkołą ogólnokształcącą, czyli pomimo istniejących profili nie ogranicza się do jednego kierunku kształcenia i nie nadaje uprawnień zawodowych. Profilowanie klas służy rozwijaniu zainteresowań w ramach określonej grupy przedmiotów oraz lepszemu przygotowaniu do dalszego kształcenia.
Za główny cel stawiamy sobie przygotowanie do dalszej nauki w szkołach wyższych, policealnych i kolegiach.

    Chcemy aby absolwent naszej szkoły

• dbał o swój rozwój intelektualny i emocjonalny,
• potrafił korzystać z różnych źródeł informacji,
• posiadał umiejętności zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania 
  wiedzy,

• umiał samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
• znał języki obce,
• umiał pracować w grupie,
• rozwijał swoje zainteresowania, talenty i pasje,
• dostał się na wymarzone studia,
• był przygotowany do studiowania,
• zachwycając się różnorodnością świata umiał zachować własną
  indywidualność,

• był wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych.

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4202275

Szukaj