Hej ogarnięci !!!

Przedmioty punktowane przy naborze do I Liceum Ogólnokształcącego

Dębica, 25.02.2022 r. 

Przedmioty punktowane przy naborze do I Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy na rok szk. 2022/2023.

 Zgodnie z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r. informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym  do I LO w Dębicy w roku szk. 2022/23 będą brane pod uwagę oceny ze świadectwa z następujących zajęć edukacyjnych:

1. język polski
2. matematyka
3.  historia
4. biologia
5. geografia


Dyrektor I LO w Dębicy

Wiesław Ostafin

  

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3271100

Szukaj