4D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   wf-1/2 EW S3
wf-2/2 DR S1
r_geografia BI 30 religia RJ 11 doradz. zaw. BS 4
2 8:50- 9:35 matematyka PB 28 wf-1/2 EW S3
wf-2/2 DR S1
wf-1/2 EW S3
wf-2/2 DR S2
matematyka PB 28 historia MG 33
3 9:40-10:25 j.polski MR 5 matematyka PB 28 zaj.wych PB 28 j.niemiecki-1/2 KP 42
j.rosyjski-2/2 PA 27
matematyka PB 28
4 10:40-11:25 historia MG 5 j.angielski-1/2 SM 29
j.angielski-2/2 ŁJ 42
r_geografia BI 30 ER MG 30 j.niemiecki-1/2 KP 42
j.rosyjski-2/2 PA 7
5 11:30-12:15 j.angielski-1/2 SM 29
r_angielski-2/2 ŁJ 41
j.angielski-1/2 SM 29
j.angielski-2/2 ŁJ 42
r_angielski-1/2 SM 29
r_angielski-2/2 ŁJ 42
j.polski MR 5 r_angielski-1/2 SM 29
j.angielski-2/2 ŁJ 12
6 12:20-13:05   r_geografia BI 38 religia RJ 11 j.polski MR 5 r_angielski-1/2 SM 29
r_angielski-2/2 ŁJ 28
7 13:10-13:55         j.polski MR 5
Obowiązuje od: 06.02.2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 10.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum