Hej ogarnięci !!!

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie:

Uczniowie w podróży przez Europę

 Projekt realizowany jest w terminie: 03.09.2022r. –18.09.2022r.

 Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów:

- wzrost kompetencji językowych

- doskonalenie umiejętności cyfrowych

-  podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie

- uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich

- kształtowanie świadomości przynależności do społeczności europejskiej

Projekt obejmuje dwutygodniowy wyjazd do Grecji do miejscowości Larisa i współpracę z tamtejszą szkołą.

Karta zgłoszenia ucznia do działań w ramach mobilności ponadnarodowej oraz Karta rekrutacyjna do projektu dla chętnych dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia można składać w bibliotece szkolnej od 13 czerwca 2022 r. do 20 czerwca 2022 roku do godz.12.00. 

 Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 21 czerwca 2022 r.

                                                                                                          Koordynator projektu

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4211010

Szukaj