Hej ogarnięci !!!

Aktualności

Pamiętamy!

 

 

Harcerz, zawodowy oficer piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego.

 

 Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Małozięciowi - prezesowi „Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy” za przekazanie w darze książki autorstwa prof. dr hab. Tomasza Balbusa pt. „Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja”.

Wolumen prezentuje światopogląd i wartości jakie wyznawał oraz normy moralne, którymi się kierował tytułowy bohater – ppłk. Ludwik Marszałek. Postać ta wpisuje się w szeregi lokalnych niezłomnych żołnierzy wyklętych.

           W imieniu społeczności I LO biblioteka szkolna

 

 

 

Ludwik Marszałek „Zbroja” był harcerzem, zawodowym oficerem piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego.
Podczas wojny szkoleniowcem i komendantem Obwodu Dębica AK.
Później działał w strukturach „NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „WiN” na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku.
Długo poszukiwany przez NKWD i bezpiekę. Zdradzony przez łącznika, aresztowany, przeszedł ciężkie śledztwo. W procesie grupowym skazany przez komunistyczny trybunał wojskowy na śmierć. 27 XI 1948 r. zamordowany przez czekistów polskich w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.
 

 Imię  ppłk Ludwika Marszałka ps. Zbroja nosi 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.

 

 

 

Projekt "Złote Szkoły NBP"

Uczniowie naszej szkoły 16 lutego 2024 r. uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Nowińskim - prezesem jasielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

W ramach wykładu "Polski złoty w obiegu od 100 lat - NBP i jego funkcja emisyjna", poznaliśmy historię odrodzenia złotego oraz mieliśmy możliwość oglądnięcia serii kolekcjonerskich NBP (monet, banknotów, medali).

 

„Problem czapek” – taki tytuł nosił wykład prof. UJ Sławomira Dinewa, którego 12 grudnia w auli naszej szkoły wysłuchali uczniowie klas 2a, 3a i 4a.

 

Uczniowie dowiedzieli się, że zadania strategiczne są interesujące nie tylko dla matematyków, lecz znajdują zastosowania w biznesie, informatyce i wielu innych dziedzinach. Podczas wykładu został omówiony jeden z klasycznych problemów dotyczących znajdowania wspólnej strategii – tak zwany problem czapek. Na tym przykładzie prelegent pokazał, czym różni się strategia indywidualna („każdy sobie rzepkę skrobie”) od strategii wspólnej („w kupie siła”).

 

"Ludzie tworzą miejsca i miejsca ludzi" - reminiscencje z promocji książki "Ludzie, ludzie cuda w tej budzie..."         Wyjątkowy gość, absolwent i przyjaciel naszej szkoły - profesor Janusz Mroczka przesłał w dowód pamięci gwiazdkowy upominek - 5 egzemplarzy księgi dedykowanej profesorowi z okazji 70. rocznicy urodzin i 46-lecia pracy    na Politechnice Wrocławskiej "Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej"  z dedykacją dla pań Doroty Stępień, Marty Bonarek- Sochy, Ewy Nowackiej oraz panów Tomasza Kozioła i Stefana Bieszczada.
W czasie spotkania autorskiego w czytelni MiPBP w Dębicy 29XI 2023 roku, prowadzonego przez panią dyrektor Monikę Rojek- Kałek, została odczytana przez panią dyrektor naszego liceum - Ludmiłę Stelmach-Kołodziej laudacja profesora Janusza Mroczki dla pani Haliny Niziołek. Laudacja ta wybrzmiała powtórnie 2XII 2023 w czasie promocji książki "Ludzie, ludzie cuda w tej budzie..." w auli naszej szkoły. Profesor Mroczka skierował wówczas również podziękowania dla pani dyrektor Ludmiły Stelmach- Kołodziej. Prezentujemy teksty obu wystąpień.
        Dziękujemy serdecznie Profesorowi za obecność i pamięć. Czekamy na kolejne spotkania z panem profesorem Januszem Mroczką.
 
 
 
 Podziękowanie profesora Janusza Mroczki dla pani Ludmiły Stelmach - Kołodziej, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy - kiknij, aby przeczytać
 
 
 
 
 

Honorowy Obywatel Miasta Dębica

12 listopada 2023 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni podjęli uchwałę o przyznaniu prof. dr hab. Januszowi Mroczce odznaczenia „Honorowym Obywatelem Miasta Dębica”. Profesor Mroczka – metrolog, twórca polskiej szkoły metrologii elektronicznej i fotonicznej urodził się 27 kwietnia 1952 roku w Dębicy, jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Wł. Jagiełły w Dębicy.

 Fragment wystąpienia prof. Janusza Mroczki

 "Panie Burmistrzu, na Pańskie ręce składam podziękowania dla całej wspólnoty Dębicy. Radzie Miejskiej dziękuję za przychylność dla procedury i uchwałę nadającą mi to wyróżnienie.

 Dziękuję Pani Dyrektor I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, Radnej Miejskiej  Ludmile Stelmach-Kołodziej za dostrzeżenie, w uprawianej przeze mnie nauce i pełnieniu misji nauczyciela akademickiego, wartości zasługujących na wystąpienie z wnioskiem o tę godność. Tą godnością dane jest mi dołączyć do obecnej wspólnoty Dębiczan.

 Życzę, aby ta wspólnota była otwarta na wszystkie przejawy i kultywowanie wiedzy oraz studiowanie prawdy we wszystkich jej przejawach: filozoficznym, naukowym i praktycznym; aby była prawdziwym zwierciadłem kultury materialnej i duchowej. ..."

Wniosek o przyznanie wyróżnienia Honorowy Obywatel Miasta Dębicy

Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 października 2023 roku

Wystąpienie prof. Janusza Mroczki Honorowego Obywatela Miasta

 

 

Konkurs biblioteczny

 

 

 

 

Spotkanie z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Narodowe czytanie w parku DK "Śnieżka" w Dębicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W czwartek 5 października nasza klasa (2D) i kl. 1D pod opieką nauczycielek - M. Sochy i M. Trojanowskiej uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie 2023 zorganizowanej przez MiPBP w DK Śnieżka w Dębicy. Wszystko odbywało się w malowniczym plenerze w parku, który był zapełniony uczniami z szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz starszymi osobami z domu seniora. Przewodnim tematem wydarzenia była książka ,,Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, której fragment  został zainscenizowany przez aktorów – osoby związane z kulturą w mieście oraz młodzież.

Po odegranej scenie występowali artyści grający na instrumentach – cymbałach i akordeonie. Całość wydarzenia była bardzo ciekawa i starannie przygotowana. 

Justyna Raś kl. 2D

 

"Problemy społeczno-ekonomiczne Afryki - wykład nauczyciela akademickiego lubelskiego UMCS oraz Jordan University College w Morogoro w Tanzanii

21 września gościliśmy w naszej szkole dra  Konrada Czernichowskiego, nauczyciela akademickiego lubelskiego UMCSu oraz Jordan University College w Morogoro w Tanzanii. Gościa powitał wicedyrektor pan Tomasz Kozioł zachęcając młodzież i nauczycieli  do wysłuchania wykładu pt. "Problemy społeczno-ekonomiczne Afryki, Kamerunu i Tanzanii" oraz Adopcja serca jako wsparcie osoby najuboższej - ratowanie sierot od śmierci i głodu. Ukazując  istotę Adopcji Serca przybliżył też Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata ,,Maitri", w którym współpracuje charytatywnie od lat z koordynatorką spotkania dr Małgorzatą Gawle-Wiernasz. Zachecił też młodzież do studiowania w lubelskiej uczelni UMCS.
Gość zaprosił (za zgodą Dyrekcji i Rektora UMCSu) nasze LO do zostania szkołą partnerską UMCSu, co umożliwi m.in częstsze wizyty wykładowców z Lublina do Dębicy.
Ważnym akcentem tego wydarzenia była również wizyta redaktora Obserwatora - pana Janusza Grajcara, która już wkrótce zaowocować ma publikacją w nowym numerze lokalnej prasy.
 

Projekt "Irlandia w szkole"

Mimo, iż upragnione wakacje w pełni, my wracamy jednak wspomnieniami do minionego roku szkolnego, gdyż niedawno otrzymaliśmy od Fundacji Kultury Irlandzkiej  cenne certyfikaty potwierdzające udział naszej Szkoły w bardzo interesującym i wartościowym projekcie.
Z tego też miejsca serdecznie dziękujemy Pani Justynie Mazurek -Schramm, prezesowi Fundacji Kultury Irlandzkiej, za przyjęcie nas do projektu i kolejny, wspólny rok szkolny w projekcie "Irlandia w szkole".

 Dziękujemy za poszerzenie naszej wiedzy możliwością udziału w cyklu wykładów online "Irish Literary Milestones". Dziękujemy za inspirujące i interesujące lekcje online i całą masę wspaniałych pomysłów przesyłanych nam mailowo Przede wszystkim dziękujemy za serdeczną atmosferę, ciepły uśmiech i ogromną życzliwość we wzajemnej współpracy.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym...
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Anna Witkoś-Janczura
 

Terminy rekrutacji.

 

wyciąg z Regulaminu rekrutacji

1)     Od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji w swojej szkole podstawowej wraz z dokumentami

2)     Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru)

3)     Do 17 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

4)     Od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

5)     24 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

 Klasy pierwsze

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

 Język polski

 Klasa 1

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe / K.Budna
i inni

„Sztuka wyrazu”
(I i II część)

--------------

 

 

Historia


Klasa 1

Nowa Era / Marcin Pawlak, Adam Szweda  Nowa podstawa programowa 2022

" Poznać przeszłość 1"

podstawowy

Nowa Era / Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Nowa postawa programowa 2022 

"Zrozumieć przeszłość 1"

Rozszerzony

Historia i terażniejszość


klasa 1

Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne / Izabela Modzelewska-Rysak,Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński

 

   Historia i teraźniejszość

 

----------------------

 

Wiedza o społeczeństwie

 

Klasa 1

Nowa Era /  Sławomir Derlich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Jerzy Komorowski, Ewa Martinek, Arkadiusz Pisert

„W centrum uwagi 1"

Podstawa programowa 2022

-------------------------

Matematyka


klasa 1

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników.
Zakres podstawowy.
Klasa 1.
Podstawa Programowa 2019

podstawowy

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

Matematyka podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1.
Podstawa Programowa 2019

Rozszerzony

Klasa 1

 

Biologia

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Rozszerzony

Autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Podstawowy

Klasa 1

 

Chemia

R.Hassa,A Mrzigod,Nowa Era

To jest chemia 1,
podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i
Technikum,Zakres podstawowy

podstawowy

Wyd. WSiP

„Chemia” 1,
podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego  Zakres rozszerzony 

Rozszerzony

Klasa 1

Geografia

R.Malarz, Więckowski, Nowa Era 2019

Oblicza geografii 1
Zakres podstawowy

podstawowy

R.Malarz,M Więckowski, P.Kroh, Nowa Era 2019

Oblicza geografii 1
Zakres rozszerzony

Rozszerzony

Klasa 1

Fizyka

Wydawnictwio WSiP

 

Fizyka 1
Podręcznik.Liceum i Technikum, zakres podstawowy

podstawowy

Wydawnictwo WSiP

 

Fizyka 1
Podręcznik. Liceum i Technikum,zakres rozszerzony

Rozszerzony

 

Klasa 1

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

Klasa 1

 Biznes i zarządzanie

 

 Nowa Era

Tomasz Rachwał

 

 

 

 Krok w biznes i zarządzanie 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Podstawowy

 

Nowa Era

Tomasz Rachwał

Krok w biznes i zarządzanie 1. Zakres rozszerzony. Podręcznik do biznesu i zarządzania dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Rozszerzony

Klasa 1

 

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

Nowa era / Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa
dla liceum ogólnokształcącego i technikum

-------------------

 Podręczniki do języków obcych będą podane na początku września po przypisaniu uczniów do grup językowych

 

Klasy drugie

 

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 2

historia

Podstawa programowa 2022

Nowa Era

 

2 Poznać przeszłość

 

Podstawowy

Klasa 2

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era, Podstawa programowa 2022

 

2 W centrum uwagi

 

Rozszerzony

Klasa 2

Historia i terażniehszość

WSiP

2 Historia i teraźniejszość

 

---------------------

Klasa 2

 

Biologia

Nowa Era

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

Podstawowy

Autor:Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 2

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

 

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja

 

Klasy 3 

 

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 3

 

Historia

Nowa Era

 

3 Zrozumieć przeszłość

 

 

Rozszerzony

Klasa 3

 

Biologia

Autor: Jolanta Holeczek wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

Podstawowy

Autor: Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski
wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 3

 

Informatyka

Nowa Era J.Mazur, P.Perekietka, Z.Talaga, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres podstawowy

Podstawowy

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja

 Klasy 4

  

Przedmiot, klasa

Wydawnictwo, autor

Tytuł

Poziom kształcenia

Klasa 4

 

Historia

Nowa Era

4 Zrozumieć przeszłość

 

Rozszerzony

Klasa 4

 

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era

4 W centrum uwagi

 

Rozszerzony

Klasa 4

 

Biologia

Autor: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski
wyd. Nowa Era

 

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Rozszerzony

Klasa 4

Informatyka

 

Nowa Era

Maciej Borowiecki Z.Talaga
J.Mazur, P.Perekietka, J.S.Wierzbicki

Informatyka na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
zakres rozszerzony

Rozszerzony

Pozostałe podręczniki przedmiotowe - kontynuacja

 

Przez życie z piłką

 

21 czerwca biblioteka szkolna otrzymała w prezencie wspomnienia jednego z naszych absolwentów,
pana Zenona Książka „Przez życie z piłką”. Przedstawia ona dzieciństwo autora, które przypadało jeszcze na spokojne czasy przed II wojną światową, okres wojny i okupacji, lata powojenne, studia i dorosłość. Ale przede wszystkim autor wspomina swoją fascynację piłką nożną. Książka zawiera osobiste refleksje, wiele zdjęć, jest odzwierciedleniem tego, co czuł i przeżywał autor.

        Zachęcamy do przeczytania wspomnień, które zabiorą nas  w inny, odległy świat.

 

Pożegnaliśmy tegorocznych abiturientów

28 kwietnia nadeszła wyjątkowa chwila... Po latach mozolnej nauki pożegnaliśmy tegorocznych abiturientów salwą oklasków i wzruszeń.

Szczególnie wyróżnieni mogli osobiście odebrać świadectwo ukończenia liceum z rąk Dyrektora i wspólnie z wychowawcą zaprezentować się na scenie.

Aby nieco umilić chwile pożegnalnych wzruszeń, uczniowie młodszych klas przygotowali maturzystom kabaretową powtórkę z lektur szkolnych.

 Mamy nadzieję, że słowa Wiktora Hugo: „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia” będą drogowskazem i umożliwią maturzystom rozwinięcie żagli w drodze do celu!

 Zobacz pozostałe fotografie - kliknij tu

 

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy na rok szkolny 2023/2024

  

Lp.

Przedmioty rozszerzone

I język obcy

II język obcy

(jeden do wyboru)

Liczba miejsc

 1

matematyka,

fizyka,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

30

  2

matematyka,

geografia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. hiszpański

30

 3

j. polski,

historia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

30

 4

geografia,

wiedza o społeczeństwie,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

15

5

geografia,

biznes i zarządzanie,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

15

6

j. polski,

biologia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

60

7

biologia,

chemia

j. angielski

j. niemiecki / j. francuski

30

 8

biologia,

chemia,

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki / j. rosyjski

30

9

j. polski,

j. francuski

j. angielski

j. angielski

j. francuski

15

10

j. polski,

j. hiszpański,

j. angielski

j. angielski

j. hiszpański

15

 

 

 

 

 

Nagroda za scenariusz, za zdjęcia, za montaż, za rolę pierwszoplanową i drugoplanową, za reżyserię. Nagroda dla producenta.


Trwają salony ósmoklasistów. W piątek odbyły się cztery tury solonu w dębickim Koperniku. W ich czasie młodzież wybierała najlepszy film promujący szkołę. Zwyciężył film promujący nasze liceum!!!

Mała kropka na mapie. Tu mieszkam. Kocham to miejsce. Jest moje!!!

 

 Dziś w naszym liceum odbył sie konkurs „POWIAT DĘBICKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Celem konkursu jest poznawanie geografii, historii, folkloru, kultury i aktualnych wydarzeń w najbliższym otoczeniu ucznia oraz  doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy, jej przetwarzania i prezentowania.

 

 Uczestnicy konkursu przygotowali prezentację dotyczącą wybranej miejscowości Powiatu Dębickiego oraz sylwetki absolwenta I LO w Dębicy.

 Uczestnicy odpowiadali na 30 pytań dotyczących Ziemi Dębickiej - około 10 dotyczyło geografii, około 10 historii, około 10 zagadnień aktualnych – folklor, kultura, życie polityczne. Spośród pytań pięć dotyczyło I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

 

 

WYNIKI KONKURSU:  „POWIAT DĘBICKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

1.    Wyniki za test:

a)     SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.      Filip Gałat – SP11 w Dębicy
2.      Michał Homel – SP11 w Dębicy
3.      Michał Zawora – ZSP w Pustkowie Osiedlu

b)    SZKOŁY ŚREDNIE:

1.      Karol Cukla – ZSE w Dębicy
2.      Kamil Nowicki – I LO w Dębicy
3.      Zuzanna Bielecka – LO w Pilźnie

 

2.    Wyniki za prezentacje:

a)     SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.      Michał Zawora – ZSP w Pustkowie Osiedlu
2.      Filip Gałat – SP 11 w Dębicy
3.      Jan Baliński – SP 11 w Dębicy

WYRÓŻNIENIE:

Karol Żyła – SP6 w Dębicy

Jakub Szewc – ZSP Pustków Osiedle

 

b)    SZKOŁY ŚREDNIE:

1.      Klaudia Pieniążek – ZSE w Dębicy
2.      Zuzanna Bielecka – LO Pilzno
3.      Karol Cukla – ZSE w Dębicy

WYRÓŻNIENIE:

Kamil Nowicki – I LO w Dębicy

3.    Nagrody przewodniczącego Rady Rodziców I LO w Dębicy:

1.         Karol Cukla – ZSE w Dębicy
2.         Jan Baliński – SP11 w Dębicy
3.         Michał Zawora – ZSP w Pustkowie Osiedlu

 

 

Czy polski parlmentarzysta jest zamożny?

Z pełnoletnią częścią uczniów naszego liceum spotkał się dziś pan Jan Warzecha, poseł na Sejm RP, reprezentujący nasz region w parlamencie od 13 lat. Pan poseł przedstawił strukturę władzy ustawodawczej oraz tzw. ścieżkę legislacyjną ustaw procedowanych w naszym parlamencie.
Maturzyści dowiedzieli się ile miesięcznie zarabia poseł, jakie są koszty prowadzenia biura poselskiego i jakie przywileje pomagają mu pełnić funkcję posła (np. darmowa komunikacja i noclegi podczas wykonywania obowiązków posła, immunitet). 

Na podjęcie decyzji o ubieganiu się o mandat poselski maturzyści mają jeszcze parę lat, ale może już warto czynić przygotowania.

 

Misjonarz z Afryki - musimy uwrażliwić nasze serca!!!

W środę 1 lutego w naszej szkole gościliśmy Misjonarza, ks. Stanisława Wojdaka. Ks. Stanisław, wicedyrektor Wydziału Misyjnego Kurii diecezjalnej w Tarnowie, a zarazem ojciec duchowny tarnowskich misjonarzy, spędził na misjach 10 lat. Jak sam mówi: Jest zakochany w Afryce, a szczególnie w posłudze misyjnej na tej ziemi. Przyjechał do naszego Liceum by przybliżyć młodzieży sprawę misji, by uwrażliwić nasze serca na głód fizyczny a może przede wszystkim na głód małości i wiary jaki panuje w Afryce. Uświadamiał nas, że żyjemy w dobrobycie o jakim dzieci i młodzież w krajach afrykańskich nawet nie marzy. Brak szkół, szpitali i podstawowych środków do życia to codzienność milionów mieszkańców Czarnego Lądu. Ks. Wojdak bardzo dużo uwagi poświęcił sprawie Ewangelizacji, bo to jest najważniejsza rola misyjnej działalności Kościoła, ale jak podkreślił za św. Pawłem „wiara bez uczynków jest martwa.” Dlatego też misjonarze nie tylko głoszą ewangelie Jezusa Chrystusa ale pomagają w wielu pracach fizycznych jak budowa szpitali, szkół, studni a także nauka codziennych czynności. Misjonarz uświadomił nam również, że misjonarzem może być każdy, nie tylko ksiądz czy siostra zakonna. Każdy człowiek może wyjechać na kilka miesięcy czy lat aby poprzez swoją pracę i modlitwę przyczynić się do rozwoju działalności Kościoła w najdalszych zakątkach świata. Ks. Wojdak zachęcił młodzież do wolontariatu misyjnego, który działa w Diecezji Tarnowskiej. Skupia on wszystkich chętnych świeckich i duchownych, młodych i starszych w grupie, która modlitwą, ofiarą a także wyjazdami na staże misyjne pomaga tym, którzy część swojego życia poświęcili na to by głosić Ewangelie w najdalszych krańcach świata. Serdecznie dziękujemy ks. Stanisławowi za przybycie do naszej szkoły i podzielenie się swoim doświadczeniem pracy Misjonarza w dalekiej Afryce.

Wspomnienia nauczycieli i uczniów

Książka została umieszczona na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej 
https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/164233
Zapraszamy do przysyłania wspomnień i zdjęć do kolejnego tomu na adres:
ewagnowacka @o2.pl.
Zbliża się 125-lecie szkoły!!!

 

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3908676

Szukaj