Hej ogarnięci !!!

Metody prezentacji algorytmów

Wybór algorytmu lub jego sformułowanie powinny być zawsze podporządkowane problemowi, który ma zastać rozwiązany

  • opis słowny
  • lista kroków
  • schemat blokowy
  • program komputerowy

Najbardziej przejrzystym sposobem prezentacji są schematy blokowe - narzędzia nakierowane na prezentację kolejnych czynności w projektowanym algorytmie.