Hej ogarnięci !!!

Konstytucja 3 maja to pierwsza europejska konstytucja, powinna być inspirującym świętem całej współczesnej Europy

30 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademię przygotowali uczniowie z klasy 2e pod opieką pań Małgorzaty Szczygieł, Katarzyny Mieleckiej i pana Rafała Kołtuna.

 Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Nazywana jest często ustawą zasadniczą. Ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. Konstytucja określa zasady funkcjonowania państwa, organizację i kompetencję najważniejszych organów państwowych.