Hej ogarnięci !!!

I POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY – „PRZYRODA POWIATU DĘBICKIEGO”

Dnia 15.10.2014 roku minął termin składania prac na konkurs „Przyroda powiatu dębickiego”.

Uczestnik konkursu musiał przesłać trzy fotografie przedstawiające przyrodę powiatu wraz z ich krótkim opisem.

Fot. Ujście Ostrej do Wisłoki  – fot. Weronika Bąk Źródło: „Cudze chwalicie swego nie znacie – Dębica i okolice”, I LO Dębica 2014., s.172.

Fot. Kukułka plamista (Głobikowa) – fot. Natalia Puszkin Źródło: „Cudze chwalicie swego nie znacie – Dębicai okolice”, I LO Dębica, 2014., s.126.

Z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jagiełło zestawy fotografii przygotowało aż 48 uczniów. Najliczniej  swój udział w konkursie zaakcentowali uczniowie klas, gdzie przedmiotem rozszerzonym jest geografia – kl. 1f -11 osób, kl. 2a – 10 osób, klasa 3b – 8 osób.

Nasi uczniowie fotografowali zarówno przyrodę ożywioną jak i nieożywioną. Najczęściej fotografowanymi obiektami były ujście Ostrej do Wisłok w Latoszynie, formy i procesy geomorfologiczne, zbiorowiska roślinne i owady.

Nad doborem obiektów czuwali nauczyciele Tomasz Kozioł i Monika Kuczyńska.

Czekamy na ogłoszenie wyników konkursu, które nastąpi początkiem grudnia 2014 roku.