Hej ogarnięci !!!

NAPISALIŚMY KSIĄŻKĘ

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – Dębica i okolice

W marcu 2014 roku jedna z firm ogłosiła konkurs na aplikację mapową. Do konkursu przystąpiło dwoje uczniów naszej szkoły. Zebrali bardzo ciekawe materiały dotyczące okolic Dębicy, które zaprezentowano na lekcjach geografii. Kolejne kilka osób przyniosło swoje fotografiei wtedy  postanowiono zebrać więcej materiałów.
W konsekwencji tego aż 166 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przyniosło przez siebie wykonane zdjęcia i krótkie ich opisy. Nad naszą publikacją łącznie pracowało 169 osób. Prace nad uporządkowaniem zebranych treści trwały aż do września.
W pracy przedstawione są tylko te obiekty, na które zwrócili uwagę nasi uczniowie.
Chcielibyśmy, aby publikację tę w przyszłości uzupełnić. Do zbierania informacji na temat naszej małej Ojczyzny zachęcam nie tylko obecnych uczniów, ale także naszych absolwentów. Obok obiektów geograficznych
i historycznych pragniemy przedstawić również folklor okolic Dębicy.
Naszym marzeniem jest, aby następne, uzupełnione wydanie ukazało się również
w wersji papierowej. Mamy nadzieję, że uda znaleźć się nam osoby, które zechcą sponsorować wydanie książki.
Zapraszamy do lektury naszego opracowania, które zamieszczone jest na stronie internetowej szkoły.

                                          Autorzy