Hej ogarnięci !!!

Jaki jestem naprawdę

„Jaki jestem naprawdę – osoba niepełnosprawna w oczach rówieśników” to tytuł projektu Akademii Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Celem inicjatywy była integracja młodzieży pełnosprawnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.
W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy oraz Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Spotkania odbywały się cyklicznie przez okres dwóch miesięcy w formie warsztatów garncarskich, prowadzonych przez doświadczonego instruktora.

Młodzież poznała teoretyczne i praktyczne podstawy modelowania w glinie. Wspólnie wykonali świnki skarbonki, ptaszki gwizdki, dzbany, misy,
a także anioły. Każdy miał możliwość spróbować swoich sił podczas toczenia na kole garncarskim. Po wypaleniu ceramiki uczniowie poświęcili swój czas na twórcze malowanie wykonanych przedmiotów. Podczas pracy uczestnicy
warsztatów mieli okazję poznać się oraz nawiązać przyjaźnie.
Zwieńczeniem projektu jest publikacja, dostępna na stronie internetowej www.zss.edu.pl. Zawarta jest w niej fotorelacja z przebiegu    warsztatów,     a także refleksje młodzieży licealnej na temat wzajemnych interakcji podczas tworzenia glinianych rzeźb. Uczniowie liceum opisują własne odczucia i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną.

Dnia 27 listopada 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy odbyła się wystawa, podczas której zaprezentowane zostały wykonane dzieła ceramiczne oraz zdjęcia dotyczące inicjatywy.

Za realizację projektu odpowiedzialni byli członkowie grupy nieformalnej „Załoga”, nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy: p. M. Reguła, p. J. Parys, p. P. Stachnik oraz wolontariusze: p. J. Janiec – nauczyciel ZSS w Dębicy i p. E. Nowacka – nauczyciel
I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

Grupa działała pod auspicjami Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” funkcjonującego przy Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy.

Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie”