Sędzia Sądu Najwyższego w naszej szkole

16 stycznia naszą szkołę odwiedził Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego - Pan Andrzej Stępka. Wizyta Pana Sędziego jest związana z realizacją programu współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, zapoczątkowanej przez Panią dr Annę Wilczyńską za pośrednictwem Pana Notariusza Wojciecha Królikowskiego.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas uniwersyteckich oraz maturzyści zdający egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

Pan sędzia przedstawił warunki, jakie należy spełnić, aby starać się o mianowanie na funkcję sędziego, a następnie opowiedział najciekawsze przypadki spraw, z którymi miał do czynienia podczas wykonywania swej pracy.

Na zakończenie spotkania Pan sędzia odpowiadał na pytania uczniów oraz udzielał porad prawnych.