Hej ogarnięci !!!

Wizyta młodzieży z Izraela

            3 października 2013 r. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy po raz czwarty miało okazję gościć izraelską młodzież z Ashdod. Regularne już wizyty młodych Izrealczyków są realizowane od ponad trzech lat w ramach projektu „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów”, którego koordynatorką w naszej szkole jest nauczycielka historii, p. Ludmiła Stelmach Kołodziej.

 

            Spotkanie rozpoczęło się w szkolnej auli – przybyła grupa licząca ok. 70 osób została oficjalnie powitana przez p. dyr. Ryszarda Pękalę i p. Stelmach-Kołodziej, organizatorkę spotkania. Aby przedstawić ogólne informacje o własnej codzienności, zarówno uczniowie naszej szkoły, jak i przyjezdni przygotowali mutimedialne prezentacje o swoich miastach. Zostawszy podzielona na grupy, rozentuzjazmowana odkrytymi podobieństwami i nowościami młodzież obu krajów wyruszyła na wycieczkę po szkole.

 

            Oprowadzając gości po naszym liceum, mieliśmy okazję podczas luźnych rozmów zawiązać bliższe znajomości. Nasi goście wykazali niezwykłą otwartość, a ciągle odkrywane wspólne zainteresowania i preferencje wspierały wzajemną komunikację. Integrację usprawniły również grupowe zajęcia przeprowadzone przez szkolnych anglistów: Annę Lach, Annę Lis, Magdalenę Miś, Martę Marcinek, Tomasza Pykę i Małgorzatę Szczygieł. W salach mogliśmy w szerszym gronie dyskutować, a przygotowany quiz o poszczególnych krajach pozwolił zarówno nam, jak i naszym gościom poszerzyć swoje horyzonty.

 

            Po szkolnej wycieczce przyszedł czas na wspólne zdjęcia, wymianę danych kontaktowych i specjalnie na tę okazję przygotowany poczęstunek, a goście wręczyli nam w geście wdzięczności drobne upominki.

            Aby oficjalnie zakończyć spotkanie, wszyscy udaliśmy się ponownie do auli, gdzie zaprezentowano występy muzyczne uczniów z obu krajów. Po podziękowaniach i obdarowniu młodych Izraelczyków upominkami, wszyscy – co już wpisało się w tradycję tych spotkań – zatańczyliśmy i zaśpiewaliśmy na środku do melodii „Hava nagila”, żegnając się, ale mając nadzieję na przyszłe spotkania.

 

 

            Po zakończeniu wizyty w liceum, grupa z Izreala w towarzystwie delegacji naszych uczniów udała się na dębicki kirkut, aby złożyć wyrazy pamięci i pomodlić się nad grobami rodaków.

            Pomimo tak krótkiego spotkania udało nam się zawrzeć bliskie znajomości, a wszyscy obiecali podtrzymać zawarte kontakty za pośrednictwem Internetu. Wiele z nas posiada już izraelskich znajomych z poprzednich spotkań, a z każdym rokiem grono to się powiększa – wizyty te rodzą wiele wzajemnej życzliwości. Duże odległości oraz różnice kulturowe okazały się nieistotne w obliczu podobieństw – więcej nas łączy niż dzieli.

Joanna Socha 2f