Hej ogarnięci !!!

Młodzież izraelska z Ashdod w naszym liceum.

W dniu 4 września 2014 r. uczniowie naszego liceum już po raz piąty przyjęli w murach naszej szkoły ok.70-osobową grupę młodzieży izraelskiej wraz z opiekunami z Ashdod.  Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów”. Koordynatorem przedsięwzięcia na terenie naszej szkoły była pani  mgr Ludmiła Stelmach - Kołodziej.

Zaraz po przyjeździe gości z Izraela nastąpiło uroczyste powitanie w auli szkolnej przez dyrektora LO pana mgr Ryszarda Pękalę oraz  panią mgr Ludmiłę Stelmach-Kołodziej. W dalszej części spotkania, został zaprezentowany krótki film, autorstwa naszych uczniów, który ukazywał najciekawsze miejsca w Dębicy i jej okolicach.

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty integracyjne. Odbyły się one w kilku grupach polsko-izraelskich i składały się z trzech części. Pierwszą z nich był spacer po szkole, podczas którego goście mogli zwiedzić m.in. muzeum szkolne, obchodzące w tym roku swoje 15-lecie, halę sportową, siłownię, a także pracownie chemiczną i informatyczną. Wszystkie miejsca zrobiły duże wrażenie na przybyszach. Druga część warsztatów polegała na pracyw grupach i dyskusjach w salach przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego. W tym czasie bliżej poznaliśmy swoje zainteresowania. Trzecią część stanowił poczęstunek, podczas którego mieliśmy czas na luźne rozmowy przy kawie i ciastku, wspólne zdjęcia, a także na wymianę swoich danych kontaktowych. W czasie warsztatów zarówno młodzież z naszej szkoły jak i z Ashdod bardzo szybko przełamała początkową nieśmiałość i w koleżeńskiej atmosferze, pełnej śmiechu i żartów, obalała kolejne stereotypy dotyczące obydwu narodów.

Po poczęstunku wszyscy ponownie udali się do auli, gdzie występy muzyczne przygotowane przez polską i izraelską młodzież skłoniły wszystkich uczestników do zabawy.  Wspólnym tańcom i śpiewom nie było końca. Tradycyjnie zaśpiewaliśmy i zatańczyliśmy do melodii „Hava nagila”. Następnie przyszedł czas na podziękowania ze strony opiekunów z Izraela, a także naszej koordynatorki p. Ludmiły Stelmach-Kołodziej. Na koniec otrzymaliśmy upominki od naszych gości oraz wręczyliśmy im przygotowane przez nas prezenty.

Z powodu dość napiętego programu gości z Izraela, nie udało im się w tym roku odwiedzić dębickiego cmentarza żydowskiego.

Dzięki temu spotkaniu kultura żydowską, wpisana w historię naszego kraju, dla wielu z nas znana tylko z podręczników, została nam przybliżona przez wspaniałych gości. Udało się nam zawiązać bliższe znajomości, które na pewno będą podtrzymywane przez portale społecznościowe. Otrzymaliśmy gorące zaproszenia do Izraela … Kto wie może i my niedługo odwiedzimy naszych izraelskich przyjaciół.

 

Aleksandra Sztogrin

kl. III „ e”