Hej ogarnięci !!!

Rodzaje baz danych

1)      Bazy proste :

a)      bazy kartotekowe

b)      hierarchiczne

2)      Bazy złożone :

a)      bazy relacyjne

b)      bazy obiektowe

c)      bazy relacyjno-obiektowe

d)     strumieniowe bazy danych

e)      temporalne bazy danych

 

Na szkolnych lekcjach zajmujemy się bazami kartotekowymi (jednotabelowymi) i bazami relacyjnymi (wielotabelowymi).

 

Bazy kartotekowe 
 
Tabela danych  nie może współpracować z innymi tabelami. Z baz tego typu korzystają liczne programy typu: książka telefoniczna, książka kucharska, spis filmów, kaset DVD  i inne. Wspólną cechą tych baz jest ich zastosowanie w jednym wybranym celu.  Tego typu bazy tworzymy w edytorach tekstu i arkuszach kalkulacyjnych. Programy te oferują ograniczoną ilość narzędzi do zarządzania danymi zawartymi w tabelach.
 
Bazy relacyjne 
 
Wiele tablic danych może współpracować ze sobą (są między sobą powiązane - relacjami). Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania, wykorzystujące zwykle SQL do operowania na danych, za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje obsługi danych.
 
Zasady jakich należy przestrzegać w procesie tworzenia relacyjnej bazy danych
 
  1. Wszystkie wartości danych oparte są na prostych typach danych (brak rozbudowanych struktur danych np. rekorów).
  2. Wszystkie dane w bazie relacyjnej przedstawiane są w formie tabel. Tabela składa się z wierszy zwanych rekordami i kolumn zwanych polami. Każda kolumna posiada unikalną w obrębie tabeli nazwę.
  3. Po wprowadzeniu danych do bazy, możliwe jest porównywanie wartości z różnych kolumn, również z różnych tabel, scalanie wierszy, gdy pochodzące z nich wartości są tego samego typu. Umożliwia to tworzenie tzw. zapytań do bazy danych (kwerend) które mogą czerpać dane z różnych powiązanych relacjami tabel.
  4. Każda tabela musi posiadać jedną kolumnę pozwalającą jednoznacznie zidentyfikować i odnaleźć konkretny wiersz. Kolumnę te określa się mianem „klucza podstawowygo tabeli ” .

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4310774

Szukaj