Hej ogarnięci !!!

WARTO CZYTAĆ! OGŁASZAMY KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTANIE

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo.

Organizatorzy:
Organizatorem  konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
Cele konkursu:
- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- promocja czytelnictwa wśród młodzieży,
-kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,
- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,

-odbywa się na terenie szkoły do dnia 7 stycznia 2019 roku

-prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez nauczyciela bibliotekarza,

-najlepsze prace będzie można  zobaczyć na wystawie pokonkursowej

Technika wykonania:

-przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formie A3,

-praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane,

-do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

Forma pracy:

-prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice,

-prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko autora, klasę,

- w przypadku, gdy praca reklamuje konkretny tytuł książki należy dołączyć informacje zawierającą imię i nazwisko autora reklamowanej książki oraz tytuł,

-prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,

Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora

Nagrody:

- laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA  W  KONKURSIE!

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4286034

Szukaj