Hej ogarnięci !!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO „PROJEKT GRAFICZNY OKŁADKI"

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

 2. Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej;

- pogłębianie znajomości treści książek wchodzących w skład kanonu lektur obowiązkowych i uzupełniających;

- wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

3. Zasady konkursu:

- zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie projektu okładki wybranej lektury szkolnej  (wchodzącej w skład kanonu lektur obowiązkowych lub uzupełniających);

- technika wykonania pracy: dowolna forma płaska: ( np. kredka, farby, wyklejanka, colage);

- format pracy A4;

- praca powinna zawierać na odwrocie dane uczestnika konkursu ( imię, nazwisko, klasa);

- prace należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 28 październik 2022r.

4. Kryteria oceniania:

- zgodność z tematem konkursu;

- poprawność pod względem kompozycji i operowania wybranymi technikami graficznymi;

-samodzielność, indywidualizm, oryginalność;

 Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.

 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WZIĘCIA  UDZIAŁU  W  KONKURSIE!

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4172079

Szukaj