Hej ogarnięci !!!

Rok 2022 Rokiem Romantyzmu i Marii Konopnickiej

Konkurs recytatorsko - plastyczny "Romantyczne  klimaty miłości"                                                 

 REGULAMIN

1.Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły   w Dębicy.

2. Cele konkursu:

   - uczczenie pamięci poetów  A. Mickiewicza, C. K. Norwida, J. Słowackiego,

 Z. Krasińskiego oraz M. Konopnickiej 

   - popularyzacja twórczości artystów

   - rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej utworami i malarstwem,

   - rozwijanie zdolności recytatorskich i wyobraźni plastycznej.

 3. Konkurs skierowany jest do uczniów I L0.

Uczestnicy powalczą jak zawsze o cenne nagrody.

 ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW, KTÓRZY SWYM TALENTEM W KONKURSIE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO PROPAGOWANIA MORALNYCH I ESTETYCZNYCH WARTOŚCI WPISANYCH W TWÓRCZOŚĆ  POETÓW

 

4. Uczniowie biorący udział w części recytatorskiej mają za zadanie recytację wybranego  przez siebie utworu jednego z poetów . Czas recytacji nie może przekroczyć 10 min.

 5. Uczniowie biorący udział w części plastycznej proszeni są o przygotowanie pracy plastycznej do wybranego utworu poetów na zasadach:

     - dowolna technika (rysunek, grafika, malowanie różnego rodzaju farbami, techniki
       łączone),

     - format min. A4,

     - uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.

 6. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty dla publiczności.

 7. Organizator zapewnia salę widowiskową (aula) z podwyższoną sceną i sprzęt nagłaśniający.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania (filmowania) wystąpień, a powstały materiał będzie własnością organizatora.

 9. Organizator powołuje Jury, które oceni występy (warsztat aktorski, dobór utworów wzbogacony charakteryzacją), oraz prace plastyczne   (technika, treść, estetyka).

 10. Po zakończonych występach Jury ogłosi wyniki i zostaną wręczone nagrody w  oddzielnych kategoriach:  recytacja i praca plastyczna.

 11. TERMINY:

      - do 20.11.2021r. dostarczanie prac plastycznych do I LO ( gabinet pedagoga i psychologa  sala nr1 i biblioteka szkolna - sala nr 18),

      - do 15.11.2021 r. zgłaszanie udziału uczestników – recytatorów(( gabinet pedagoga i psychologa  sala nr1 i biblioteka szkolna - sala nr 18), 
          - 30.11.2021 r. przegląd zgłoszonych uczestników – recytatorów, po czym ogłoszenie wyników konkursu recytacji i prac plastycznych.

Uwaga

 Osoba do kontaktu: dr Małgorzata Gawle-Wiernasz  tel. 660 127 185

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4172171

Szukaj