Hej ogarnięci !!!

Olimpiady

Sukces w olimpiadzie historycznej.

Wśród 60 najlepszych historyków okręgu podkarpackiego znalazła się trójka naszych uczniów. Są to: Magdalena Kamińska (2b3), Kacper Cieślik (3c), Bartłomiej Jakson (2b3). Na podstawie oceny prac pisemnych zostali  zakwalifikowani do drugiej (ustnej) części drugiego etapu olimpiady. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia!

 

45 Olimpiady Języka Angielskiego

Julia Kipa, uczennica klasy 2F3, została zakwalifikowana do zawodów drugiego stopnia 45 Olimpiady Języka Angielskiego. Do drugiego etapu uczennica przystąpi już 22 stycznia 2021.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

 

70. Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej ogłosił listę uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. Wśród uczestników zawodów okręgowych 70. Olimpiady Fizycznej znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Natalia Smaga - uczennica klasy 2a3 oraz Janek Bereś, Michał Boroń, Grzegorz Olechowski i Bartosz Ptaszek - uczniowie klasy 3a.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w kolejnym etapie olimpiady, który odbędzie się 10 stycznia 2021 roku.

Powodzenia!

XLVII Olimpiada Historyczna.


Komitet Okręgowy XLVII Olimpiady Historycznej ogłosił listę uczniów, zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady. Naszą szkołę będą reprezentować : Magdalena Kamińska, Kacper Cieślik, Kacper Glinka, Bartłomiej Jakson i Grzegorz Olechowski. Warunkiem zakwalifikowania do II etapu było przygotowanie pracy badawczej i dobry wynik osiągnięty na egzaminie ustnym. Kolejny etap olimpiady odbędzie się 9 stycznia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Będą reprezentować I LO w Dębicy na zawodach okręgowych 47. Olimpiady Geograficznej


Komitet Główny Olimpiady Geograficznej opublikował listę osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) 47. Olimpiady Geograficznej, na niej znalazły się nazwiska trzech uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy: Kacpra Machnika (kl. 2D), Jakuba Niedbały (kl. 2D) i Miłosza Zapora (kl. 2F).

Warunkiem zakwalifikowania się były rozmowa kwalifikacyjna  przed komisją szkolną, a następnie napisanie pracy badawczej na wybrany spośród czterech temat. Wszyscy nasi uczniowie wybrali temat D. Musieli zaprojektować trasę jednodniowej wycieczki rowerowej. Prace zostały ocenione przez komisję szkolną i odesłane do KOOG w Rzeszowie, który ponownie dokonywał ich oceny i ta ocena kwalifikowała uczniów do etapu okręgowego. Wszystkie prace zostały tam ocenione identycznie jak przez komisję szkolną.

Kacprowi, Kubie i Miłoszowi gratulujemy sukcesu i życzymy uporu w zgłębianiu tajników geografii przed kolejnym etapem olimpiady.

Gratulujemy również komisji szkolnej trafności ocen.

Pojadą na zawody okręgowe 19. Olimpiady Znajomości Afryki

W dniu 07.12.2020 roku w I LO w Dębicy odbyły się zawody szkolne XIX Olimpiady Znajomości Afryki.

Trzech uczniów, z najwyższymi wynikami, zakwalifikowano do zawodów okręgowych (zawodów II stopnia). Są nimi: Kacper Cieślik (kl. 3C), Rafał Lenart (kl. 3C) i Miłosz Zapór (kl. 2F).

Warunkiem zakwalifikowania był wynik uzyskany z testu przesłanego przez KG OZA. Zawierał 50 pytań dotyczących geografii, historii i kultury Afryki. Najwięcej punktów za niego otrzymał Rafał Lenart. Z rozmów z przedstawicielami komisji szkolnych innych szkół z województwa podkarpackiego, których uczniowie tradycyjnie startują w zawodach OZA wynika, że jest to jeden z najwyższych wyników w województwie.

Kacprowi, Miłoszowi i Rafałowi gratulujemy sukcesu, życzymy wytrwałości w poznawaniu Afryki, a w szczególności w zaznajamianiu się z mozaiką ludów afrykańskich i ich mitologii.

Olimpiada Biologiczna


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że czworo uczniów naszego liceum dostało się do drugiego etapu Olimpiady  Biologicznej. Są nimi uczniowie profilu biologiczno- chemicznego,  Aleksandra Kozińska  z klasy 3d, Jakub Wiśniowski klasa 2e3, Bartłomiej Kucharski klasa 2e3, Marlena Śmietana klasa 2e. Kolejny etap  rozpoczyna  się od napisania pracy badawczej.  Opiekę nad młodzieżą sprawuje Krzysztof Kosiński.

Cieszymy się z waszego sukcesu.

 

Radosław Cacała doceniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie!

OKE w Krakowie wyłoniła 31 kandydatów spełniających kryteria Ogólnopolskiego Konkursu „Matura na 100 %” organizowanego przez Fundację Zawsze Wartowe współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.

            Wśród kandydatów spełniających wszystkie kryteria konkursu znalazł się nasz uczeń Radek Cacała!

            Kandydaci do tytułu Laureata Konkursu  wyłonieni zostali spośród wszystkich tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących w Polsce i spełnili wszystkie kryteria:

-przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i co najmniej dwóch egzaminów dodatkowych (Radek zdawał 3 przedmioty dodatkowe,  a z czwartego był zwolniony jako finalista uzyskując wynik 100%)!

- z każdego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%!

- z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100 %!

- uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej!

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Matura na 100 %” otrzymają roczne stypendia lub nagrody!

Serdecznie gratulujemy Radkowi  i życzymy dalszych sukcesów!

 

Kamila finalistką Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Z przyjemnością informujemy, że Kamila Undas, uczennica klasy III a, wywalczyła tytuł finalisty XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (zajęła 38. miejsce w kraju).

            Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. To dotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiada interdyscyplinarna, która może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, niezależną decyzję podejmuje jednak zawsze senat danej uczelni. Na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, zaś finaliści – maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Do udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej potrzebna jest umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.

Mamy dwóch FINALISTÓW XVIII Olimpiady Znajomości Afryki

Miło poinformować, że wśród 51 osób z całej Polski znalazło się dwóch reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy,           w finale XVIII Olimpiady Znajomości Afryki. Są nimi Jakub Lachcik (z klasy 3C) i Kacper Cieślik (z klasy 2C). Finalistom serdecznie gratulujemy.

Wysokich wyników gratulujemy pozostałym reprezentantom naszej szkoły, liczymy że w przyszłym roku nikt nie będzie tuż pod listą zakwalifikowanych.

Przykro, że pandemia koronawirusa spowodowała odwołanie zawodów centralnych. Spodziewaliśmy się  w nich powtórzenia sukcesu Kuby Lachcika z ubiegłego roku, kiedy to zdobył tytuł laureata 2. miejsca XVII Olimpiady Znajomości Afryki.

Olimpiada Znajomości Afryki jest olimpiadą interdyscyplinarną. Sprawdza kompetencje uczestników z zakresu historii, geografii, działalności misyjnej oraz kultur grup etnicznych Afryki. Otrzymanie tytułu finalisty lub laureata nie zwalnia ze zdawania matury      z konkretnego przedmiotu, ale umożliwia dostanie się na wybrane kierunki kilku prestiżowych uczelni w Polsce. Wszyscy nasi dotychczasowi finaliści i laureaci studiują prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia bieżącego  roku odbył się  etap szkolny XXXV  Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów naszego liceum. Tej edycji nie było inaczej. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 uczniów naszej szkoły. Bartek Kucharski (1e3), Kuba Wiśniowski (1 e3) oraz  Radek Cacała (3d). Trzymamy kciuki za Was w etapie okręgowym.

 

Reprezentują szkołę na zawodach II stopnia XLVI Olimpiady Geograficznej

W dniach 8-9 luty 2020 roku odbywają się zawody 46. Olimpiady Geograficznej. Odbywają się one na Uniwersytecie Rzeszowskim. Naszą szkołę reprezentują Jakub Ciurkot (3a), Piotr Wadas (3a) i Anna Żydek (2f).

Z niecierpliwością czekamy na wyniki. Wyniki oficjalne Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ogłosi około 20.03.2020 roku.

 

Czekamy na wyniki 49 Olimpiady Biologicznej

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki .Dnia 25 stycznia bieżącego roku  na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagielońskiego  w Krakowie odbył się etap okręgowy 49 Olimpiady Biologicznej. Udział w nim brali Ola Kozińska (2D), Radosław Cacała (3D), Patrycja Gajda (3E).

II etap XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

 

 

 

 

 

  

  Kamila Undas i Krzysztof Malata, uczniowie klasy III a, zakwalifikowali się do zawodów okręgowych 18. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, które odbędą się 29 lutego.

Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki!

 

II etap LXXI Olimpiady Matematycznej

 

 

 

Kamila Undas

uczennica klasy III a, zakwalifikowała się do II etapu 71. Olimpiady Matematycznej. Kamili, która będzie jedynym z powiatu dębickiego uczestnikiem zawodów II stopnia, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Jadą na zawody okręgowe 49 Olimpiady Biologicznej

Aleksandra Kozińska (2D), Radosław Cacała (3D), Patrycja Gajda (3E) zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego 49 Olimpiady Biologicznej, która odbędzie się 25 stycznia bieżącego roku w Krakowie.

Bardzo się cieszymy, że do zawodów tych zostali zakwalifikowani wszyscy nasi uczniowie, którzy  uzyskali bardzo wysoki wynik podczas etapu szkolnego. Następnym etapem olimpiady było wykonanie pracy badawczej.

W prowadzonych badaniach skupiali swoją uwagę kolejno na zanieczyszczeniu powietrza miasta Dębicy określanego na podstawie występujących tutaj porostów oraz stężeniu związków chemicznych na wzrost i rozwój roślin uprawnych.

Opiekę dydaktyczną nad młodzieżą sprawują : nad Radkiem Pani Ewa Rajnfus, nad Patrycją i Olą Pan Krzysztof Kosiński.

Za naszą młodzież trzymamy kciuki podczas  zawodów II stopnia.

 

II etap 50. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

 

 

 

 

 Paweł Borek, uczeń klasy Ia3, jako jedyny w powiecie dębickim, zakwalifikował się do II etapu 50. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Zawody II stopnia składają się z części pisemnej oraz ustnej i odbędą się w lutym.

Gratulujemy i mocno trzymamy kciuki.

 

 

 

 

Zakwalifikowali się do II etapu 46 Olimpiady Historycznej

 

 

 

 Magdalena Kamińska - kl.I B3, Grzegorz Olechowski - kl. IIA  Piotr Drygaś - kl. III B, Filip Różak - kl. III C, zostali zakwalifikowani do drugiego etapu 46 olimpiady historycznej, który odbędzie się 11 stycznia 2020 r. w Rzeszowie.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za całą czwórkę.

 

 

 

Natalia Kordela uczennica kl.1f3 została zakwalifikowana do drugiego etapu olimpiady języka francuskiego

Uczennica naszej szkoły pojedzie na  II etap olimpiady języka francuskiego.

 

Natalia Kordela uczennica kl.1f3 została zakwalifikowana do drugiego etapu olimpiady języka francuskiego, który odbędzie się 10 stycznia 2020 w Krakowie. Drugi etap olimpiady składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Serdecznie gratulujemy Natalii, życzymy powodzenia i obiecujemy trzymać kciuki na kolejnym etapie.

 

 

 

 

 

Pojadą na zawody II stopnia Olimpiady Geograficznej

Dnia 12 grudnia 2019 roku na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej zamieszczono listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. Miło jest, że do zawodów tych przeszli wszyscy uczniowie „Jagiełły”, którzy dostarczyli prace badawcze.

W pracach badawczych nasi uczniowie opisywali zmiany w krajobrazie wybranej miejscowości, oceniali wpływ inwestycji transportowej na jakość mieszkańców, porównywali wpływ położenia geograficznego i komunikacyjnego na funkcjonowanie gmin.

Do II etapu przeszli:  Jakub Ciurkot (klasa 3a), Piotr Wadas (klasa 3a) i Anna Żydek (2f).

Ani, Kubie i Piotrkowi  gratulujemy sukcesu. Życzymy wytrwałości w  pogłębianiu wiedzy, na początku lutego, w czasie zawodów II stopnia obiecujemy trzymać kciuki.

 

 

Będą reprezentować I Liceum Ogólnokształcące na zawodach II stopnia Olimpiady Znajomości Afryki

Chęć poznania świata powoduje poszerzanie swojej wiedzy. Olimpiady przedmiotowe pozwalają porównać stan swojej wiedzy z wiedzą innych. Jedną z olimpiad sprawdzających wiedzę o świecie jest Olimpiada Znajomości Afryki. Jest to olimpiada interdyscyplinarna – wymaga wiedzy z geografii, historii i zróżnicowania kulturowego Afryki.

W bieżącym roku szkolnym w „Jagielle” wzięło w niej udział siedmioro uczniów i wszyscy zakwalifikowali się do jej II etapu. W olimpiadzie brali udział uczniowie klas:

1e – Max Such,

1f – Miłosz Zapór,kjhj

2c - Kacper Cieślik

2c - Jakub Kipa,

2c - Rafał Lenart,

3c – Jakub Lachcik,

3f – Magdalena Gleń.

Wszystkim gratulujemy wiedzy, która przełożyła się na zdobyte punkty w zawodach I stopnia, życzymy wytrwałości w poszerzaniu wiedzy i przejścia do kolejnego etapu OZA.

Pragniemy poinformować, że zawody II stopnia odbędą się na początku marca 2020 roku.

Zakwalifikowali się do II etapu 66 Olimpiady Chemicznej

Radek Cacała (3d), Kamila Undas (3a) oraz Grzegorz Olechowski (2a) zakwalifikowali się do II etapu 66 Olimpiady Chemicznej. Zawody odbyły się 23.11.2019.
Radek po I etapie zajmuje bardzo wysokie 39 miejsce w Polsce! 
Trzymamy kciuki za całą trójkę 30 stycznia oraz 1 lutego gdzie będą zmagać się w części teoretycznej i praktycznej. Uczniów przygotowuje pani Agnieszka Mądro. 
 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4210908

Szukaj