Hej ogarnięci !!!

Aktywna tablica

Artykuł w PAIDEI Nr 4/2022 pt. "C. K. Norwid (1821-1883) - sztukmistrz - zapatrzony w przyszłość"

 
Miło nam poinformować, że nasza pedagog dr Małgorzata Gawle - Wiernasz opublikowała artykuł w PAIDEI Nr 4/2022 pt. "C. K. Norwid (1821-1883) - sztukmistrz - zapatrzony w przyszłość". Artykuł jest pokłosiem Roku Norwida i wyrazem hołdu i czci Artysty w 200 rocznicę urodzin. Twórczość Norwida jest aktualna również współcześnie, także a gruncie filozofii wychowania.
 
Pismo PAIDEA to międzynarodowy rocznik przypisany do dyscyplin naukowych: filozofii i pedagogiki.

 

AKTYWNA TABLICA

Aktywna tablica” to rządowy  program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” - edycja 2021 (rok szkolny 2021 – 2022) ILiceum Ogólnokształcące im. Króa Władysława Jagiełły w Dębicy otrzymało dofinansowanie w wysokości 14 000 zł. Z tych środków zostały zakupione 3 interaktywny monitory i projektor ,które doposażyły pracownie.

Cel projektu:

  • umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii;
  • upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole;
  • podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów i nauczycieli;
  • celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe cele Programu „Aktywna tablica”:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
  • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Konspekty lekcji z wykorzystaniem tablicy aktywnej

Biologia - Temat: Budowa i funkcje układu krwionośnego.

Chemia - Temat: Czy widać mnie w lustrze? - kiedy związek jest optycznie czynny?


Język polski - Temat:  Rewolucja na scenie, czyli teatr epoki elżbietańskiej.

 

Język ang - Temat:  Helping the environment – rozszerzenie i utrwalenie słownictwa

                                dotyczącego ochrony środowiska

  Język polski - Temat: Malarska synteza polskich losów - Jacek Malczewski „Melancholia”

 

 Matematyka - Temat: Funkcje trygonometryczne kąta ostrego.

 

Matematyka - Temat: Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt.

 

Geografia - Temat: Główne obszary chowu zwierząt na świecie.

Matematyka - Temat: Symetralne boków trójkąta. Okrąg opisany na trójkącie. 

 

Język angielski - Temat: "European Parliament – a modern-day tower of Babel" – powtórzenie nazw krajów  i języków oraz rozmowa o pracy tłumacza konferencyjnego w oparciu o materiał filmowy BBC.

Język angielski -Temat: VISITING  NEW YORK

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4310711

Szukaj