Zapatrzeni w gwiazdy!

HIPER ( The European High Power Laser Energy Research Facility)

Wiedza na temat energii gwiazd, powoduje, że w poszukiwaniu bezpieczeństwa energetycznego dla przyszłych pokoleń, próbujemy  przeprowadzić, w sposób kontrolowany i powtarzalny, reakcje syntezy termojądrowej na Ziemi. Obok projektów polegających na magnetycznym utrzymywaniu plazmy ( tokamak ITER i stellarator W7-X), które są już w zaawansowanej fazie rozwoju, realizujemy równolegle projekt HIPER.  HIPER to laserowa inercyjna fuzja jądrowa, próbująca naśladować zachodzenie takich reakcji w gwiazdach dzięki grawitacji. Ze względu na fizyczne ograniczenia (stała grawitacji G), nie możemy tu na Ziemi wykorzystać grawitacji, więc w celu ściśnięcia plazmy( uzyskania wymaganego ciśnienia i temperatury do „zapłonu”), wykorzystujemy lasery. Projekt ten realizują Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja, Francja i Czechy na poziomie rządowym oraz Niemcy, Polska i Rosja na poziomie instytucji. Polskim uczestnikiem jest Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.

                                                          Jedna z wizualizacji przyszłego reaktora HIPER

Jeżeli projekt realizowany jest zgodnie z planem (Laser Energy Programme Timeline), to właśnie powinna zakończyć się jego faza przygotowawcza trwająca od 2006 r., jako pierwsza z trzech. Następne fazy to, faza rozwoju technologii i walidacji systemu, a ostatnia, to ocena inwestycji i budowa reaktora, w celu rozpoczęcia generowania energii na skalę przemysłową   (ok. 2040r.)

Siedziba zarządzania projektu HIPER jest w Wielkiej Brytanii w Rutherford Appleton Laboratory, a więcej informacji              o projekcie można uzyskać na oficjalnej stronie projektu http://www.hiper-laser.org/

         Szkło neodymowe lasera Vulcan( 2,5 kJ impulsu ok. 2 nanosekund w podczerwieni) w Rutherford Appleton Laboratory                                                                        –  autor zdjęcia Wiesław Ostafin, Wielka  Brytania, Oxfordshire, 2009r.

W tej chwili nie wiemy, który z realizowanych projektów kontrolowanej reakcji fuzji termojądrowej, okaże się skuteczny technologicznie i opłacalny ekonomicznie, dlatego rozwijane są równolegle, z myślą o przyszłych pokoleniach.  Mamy nadzieję, że przynajmniej jeden, pozwoli na produkowanie energii elektrycznej w przyszłości.                                          Co będzie, jak się nie uda?