Hej ogarnięci !!!

Zmagania mediacyjne w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 
19 listopada w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie odbyły się finałowe zmagania drużyn mediacyjnych z całej Polski w ramach Konkursu mediacyjnego „Postaw na mediację”, zorganizowanego przez Wydział ds. Edukacji Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości we współpracy z Wydziałem ds. Mediacji. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Poziom umiejętności uczestników był bardzo wysoki i wyrównany. Młodzież wykazała się nie tylko merytoryczną wiedzą o mediacji, ale także zdolnościami argumentacji, analitycznym myśleniem oraz umiejętnościami aktorskimi. Miło nam poinformować, że drużyna z naszej szkoły (uczennice klasy IC: Zuzanna Jarosz, Magdalena Papiernik oraz Viktoria Socha) została uznana za IV najlepszą młodzieżową drużynę w Polsce, a Magdalena Papiernik wcielająca się w rolę mediatora, została wyróżniona dodatkowo przez komisję konkursową za znakomite wyczucie roli, zdolność empatii oraz umiejętności mediatorskie. Dziewczynom gratulujemy, tym bardziej, że chociaż przyjęto nas bardzo ciepło, to jednak trzeba było dużo pracy i chęci, aby pokonać stres, własne słabości i stanąć przed ekspertami w dziedzinie prawa i mediacji.

 

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Szukaj