Hej ogarnięci !!!

Absolwent naszego liceum stypendystą ministra zdrowia.


Jaromir Hunia absolwent naszego liceum otrzymał stypendium ministra zdrowia na rok akademicki 2023/2024.
Stypendium jest wyróżnieniem studentów uczelni medycznych wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub sportowymi.  W trakcie posiedzenia Senatu, które odbyło się 22 kwietnia, studenci odebrali gratulacje od prof. Zbigniewa Gacionga, rektora WUM.