Artykuły

Historia pewnego galicyjskiego miasteczka…..

Dzięki współpracy naszej szkoły z Instytutem Historii UJ uczniowie klasy 3c uczestniczyli w przeprowadzonym online wykładzie pana dra Arkadiusza Więcha. Zajęcia, prowadzone przez absolwenta I LO, były poświęcone dziejom Dębicy w czasach autonomii galicyjskiej. Pan doktor prowadził nas dobrze znanymi drogami naszego miasta pokazując, jak te miejsca wyglądały przed ponad stu laty. Wykład był bogato ilustrowany mapami, zdjęciami, fragmentami wspomnień. Czekamy na następne takie zajęcia!

 

Przedmaturalne spotkania

31 marca do Jagiełły zawitali przedstawiciele Samorządu Studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z dr Marcinem Wróblem. Spotkanie było zorganizowanie przez Panią dr Annę Wilczyńską w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Uczestnikami spotkania byli przyszli adepci prawa – tegoroczni maturzyści, którzy planują podjąć studia prawnicze na najlepszym wydziale prawa w Polsce.

Czytaj więcej: Przedmaturalne spotkania

Sesja historyczna w 70. rocznicę akcji "Burza"

25 września w naszej szkole odbyła się sesja historyczna "W 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i akcji "Burza". Podczas sesji wykład zatytułowany "Rola i znaczenie powstania warszawskiego w najnowszych dziejach Polski" wygłosił Pan Profesor Zdzisław Zblewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego wykład był już kolejnym z cyklu wykładów, jakie w ramach współpracy dydaktycznej z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mieli okazję wysłuchać uczniowie naszej szkoły.

W dalszej kolejności wyniki swoich badań zaprezentowali uczniowie klasy 3 g o profilu uniwersyteckim: Dominika Jarosz i Norbert Sokołowski, którzy przedstawili sylwetki dwojga dębiczan - Heleny Habas i Karola Gila - uczestników  powstania warszawskiego.

Następnie postać Jerzego Krupy zaprezentowali Piotr Waleń i Mateusz Skarbek z klasy 2 d o profilu medialnym. Losy kolejnego bohatera "Burzy" w Powiecie Dębickim przedstawiły uczennice klasy 3 g Dominika Sanicka i Marysia Prucnal, a ciekawą historię życia Izabeli Baran - Podhalańskiej przybliżyły uczennice klasy 2 c - Paulina Dorożewycz, Natalia Kulig i Natalia Jasińska.

 

Znaczącym uzupełnieniem prezentacji była wystawa, przygotowana dzięki pomysłowości Pana Stanisława Borka i uczestników projektu.Uroczystość swą obecnością uświetnił Starosta Powiatu Dębickiego - Pan Władysław Bielawa.

W sesji wzięli również udział zaproszeni goście - uczniowie dębickich gimnazjów oraz uczniowie klas uniwersyteckich i medialnych z naszej szkoły.

Licealna pomoc dla "braci mniejszych"

Nie od dziś wiadomo, że licealiści chętnie pomagają zwierzętom. Zwłaszcza tym bezdomnym i porzuconym, o których zdaje się, że ludzie zapomnieli...

Niemal w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia - 19 grudnia 2013 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja koncertu charytatywnego, z którego dochód jest przeznaczony na wsparcie bezdomnych zwierząt oraz na dofinansowanie dla tych uczniów, którzy mają trudną sytuację materialną.

Impreza rozpoczęła się koncertem kolęd i pastorałek, w którym zmierzyło się sześć klas. Główną nagrodą był dodatkowy dzień na wycieczkę, który jury przyznało klasie 2 e. Ponadto wyróżnione zostały klasy 2 c i 2 g.

 

Po występach grupowych przyszedł czas na utalentowanych solistów. Na scenie zaprezentowali się: Agnieszka Wolak, Gabriela Korus, Johanessa Pretorius, Justyna Wilk, Aneta Stadnik, Agnieszka Chmura, Julia Jarząb, Martyna Materowska, Barbara Giża, Szymon Dymiński i Marek Bielak.

Wykonali oni własne aranżacje kolęd i piosenek świątecznych. Wszystkie występy przypadły do gustu widowni, czego najlepszym dowodem były gromkie brawa. Konferansjerami podczas koncertu byli Ola Momola i Mateusz Kamiński.

Dodatkową atrakcją podczas koncertu była sprzedaż wypieków, przygotowanych przez uczniów klasy 2 g oraz przeprowadzenie loterii fantowej przez przedstawicieli klas 3 f i 3 h. Nad przebiegiem imprezy czuwały jej organizatorki - p. Anna Wilczyńska i p. Agnieszka Zapał-Róg.

W efekcie, część środków zebranych na pomoc zwierzętom trafiła podczas ferii zimowych na Brzozowe Ranczo oraz do p. Janiny Tomal, która na działkach nad Wisłoką przez cały rok dokarmia 8 bezdomnych kotów. W akcję dostarczenia karmy na rzecz potrzebujących włączyły się tym razem uczennice klasy 2g - Justyna Tarczoń, Katarzyna Babiarz, Agnieszka Wolak i Julita Kozakiewicz, które wraz z p. Anną Wilczyńską odwiedziły swoich podopiecznych.

Sędzia Sądu Najwyższego w naszej szkole

16 stycznia naszą szkołę odwiedził Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego - Pan Andrzej Stępka. Wizyta Pana Sędziego jest związana z realizacją programu współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, zapoczątkowanej przez Panią dr Annę Wilczyńską za pośrednictwem Pana Notariusza Wojciecha Królikowskiego.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas uniwersyteckich oraz maturzyści zdający egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie.

Pan sędzia przedstawił warunki, jakie należy spełnić, aby starać się o mianowanie na funkcję sędziego, a następnie opowiedział najciekawsze przypadki spraw, z którymi miał do czynienia podczas wykonywania swej pracy.

Na zakończenie spotkania Pan sędzia odpowiadał na pytania uczniów oraz udzielał porad prawnych.