Hej ogarnięci !!!

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Dębicki Jagiełło- 120 lat historii” z okazji jubileuszu 120-lecia I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

                                                      

I. Organizatorzy.

 Organizatorami konkursu plastycznego Dębicki Jagiełło- 120 lat historii zorganizowanego w ramach obchodów jubileuszu 120-lecia istnienia szkoły jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

II. Cele konkursu. 

 Kształcenie postaw twórczych.

 1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
 2. Rozwijanie zainteresowań plastycznych.
 3. Pielęgnowanie tradycji patriotycznych i historycznych.
 4. Docenienie piękna i wartości lokalnej architektury.

III. Warunki uczestnictwa. 

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, średnich i osoby dorosłe z terenu powiatu dębickiego.

 Tematyka konkursu: przedstawienie wizerunku budynku szkoły jako całości, bądź detali architektonicznych charakterystycznych dla bryły budynku.

 Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane samodzielnie dowolnymi technikami plastycznymi w formacie A4 lub A3. Każda szkoła może dostarczyć trzy prace

 1. W każdej kategorii wiekowej, natomiast osoby dorosłe- jedną pracę.
 2. Praca powinna być jednostronna i zawierać kompozycję graficzną.
 3. Każda praca powinna na odwrocie zawierać wypełnioną metryczkę znajdującą się w załączniku nr 1 do regulaminu.
 4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) (załącznik nr 2)

IV. Uczestnicy konkursu.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  z  powiatu dębickiego  w następujących kategoriach:

 • dzieci z klas 1-3
 • dzieci z klas 4-6
 • młodzież z klas 7-8
 • młodzież szkół średnich
 • dorośli

 

V. Kontakt .

 W razie pytań związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu p. Moniką Czerwiec. (784 440 149)

 VI.Termin i miejsce nadsyłania prac

 Prace należy dostarczyć do dnia 20 marca 2020r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ul. Słowackiego 9 39-200 Dębica.

VII. Wyniki konkursu VII. 

 Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac oraz przyzna nagrody do dnia 3 kwietnia 2020r. Przewidywane są trzy główne nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii. Ostateczna decyzja co do ilości przyznanych nagród pozostaje w gestii jury.

 Jury będzie oceniało:

 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • walory artystyczne,
 • kreatywność,
 • oryginalność,
 • staranność i estetykę wykonania,
 • samodzielność.

 Wyniki zostaną ogłoszone  na stronie internetowej Liceum, laureaci zostaną zawiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania zorganizowanego w siedzibie szkoły.

 Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie towarzyszącej obchodom jubileuszu szkoły zorganizowanej w budynku szkoły.

VII. Uwagi końcowe.

 

 1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o dokładnym miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do swojego wizerunku.
 5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Regulamin wchodzi w życie  z dniem 15.01.2020 roku.
 8. Administratorem danych osobowych jest Dyrekcja I- go Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ul. Juliusza Słowackiego 9, 39-200 Dębica.
 9. Celem gromadzenia danych osobowych jest organizacja konkursu i ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród.
 10.  Zgromadzone dane osobowe uczestników i opiekunów przechowywane będę przez cały czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.

  załącznik nr 1 do regulaminu - kliknij

  załącznik nr 2 do regulaminu - kliknij

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4186795

Szukaj