Hej ogarnięci !!!

"Problemy społeczno-ekonomiczne Afryki - wykład nauczyciela akademickiego lubelskiego UMCS oraz Jordan University College w Morogoro w Tanzanii

21 września gościliśmy w naszej szkole dra  Konrada Czernichowskiego, nauczyciela akademickiego lubelskiego UMCSu oraz Jordan University College w Morogoro w Tanzanii. Gościa powitał wicedyrektor pan Tomasz Kozioł zachęcając młodzież i nauczycieli  do wysłuchania wykładu pt. "Problemy społeczno-ekonomiczne Afryki, Kamerunu i Tanzanii" oraz Adopcja serca jako wsparcie osoby najuboższej - ratowanie sierot od śmierci i głodu. Ukazując  istotę Adopcji Serca przybliżył też Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata ,,Maitri", w którym współpracuje charytatywnie od lat z koordynatorką spotkania dr Małgorzatą Gawle-Wiernasz. Zachecił też młodzież do studiowania w lubelskiej uczelni UMCS.
Gość zaprosił (za zgodą Dyrekcji i Rektora UMCSu) nasze LO do zostania szkołą partnerską UMCSu, co umożliwi m.in częstsze wizyty wykładowców z Lublina do Dębicy.
Ważnym akcentem tego wydarzenia była również wizyta redaktora Obserwatora - pana Janusza Grajcara, która już wkrótce zaowocować ma publikacją w nowym numerze lokalnej prasy.