Hej ogarnięci !!!

Sławni absolwenci

Arkadiusz Więch – dr, historyk

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy z 2001 roku.

Ukończył historię na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: archiwistyka społecznej i cyfrowej; dziejów archiwów miejskich na ziemiach polskich w XIX wieku oraz w okresie międzywojennym; historii Galicji ze szczególnym uwzględnieniem historii życia codziennego mieszkańców wsi i miasteczek w XIX i XX wieku; historii nauki i historii mówionej.​

Jest autorem opracowań o Dębicy, jej mieszkańcach i  nauczycielach I LO w Dębicy:

Monografie i artykuły:

A. S. Więch, Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900- 1939, Przemyśl 2012.

Księga Dębicy. „Kolebka młodości” – wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy, red. A. S. Więch, Przemyśl 2014.

A. S. Więch, Dębica podczas I wojny światowej, [w:] Prowincja galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady, red. T. Pudłocki, A. S. Więch, Przemyśl 2014.

 

A. S. Więch, Społeczność żydowska dębickiego sztetla na przełomie XIX i XX wieku, „Galicja. Studia i materiały”, 2018, nr 4, s. 143-157.

Biogramy:

A. S. Więch, Gabryś Tadeusz, [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 122. A. S. Więch. Wyrobek Józef, [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 122, A. S. Więch, T. Pudłocki, Dorożyński Arseni, [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. 2, red. L. Fac, T. Pudłocki, A. Siciak, Przemyśl 2011, s. 8-11. A. S. Więch, Gabryś Tadeusz, [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. 1, red. L. Fac, T. Pudłocki, Przemyśl 2009, s. 20-23.

Zawodowo związany jest  z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagielońskiego

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4183279

Szukaj