Hej ogarnięci !!!

Wszystko co musisz wiedzieć: Projekt Erasmus + „Młodzież w podróży przez Europę” dla uczniów I LO w Dębicy

Nazwa przedsięwzięcia: Projekt Erasmus +  „Młodzież w podróży przez Europę” dla uczniów I LO w Dębicy

Instytucja przyjmująca: Mpakogianni Private School, Larisa, Grecja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacji Szkolnej.

 

 Projekt Erasmus +  „Młodzież w podróży przez Europę” dla uczniów I LO w Dębicy realizowany będzie w terminie 3 września 2022- 18 września 2022 roku. Udział weźmie  26 uczniów naszej szkoły.  Instytucją przyjmującą naszych uczniów jest Mpakogianni Private School w greckim mieście Larisa.  

  Głównym celem wyjazdu jest podniesienie poziomu kompetencji uczestników mobilności – uczniów. W obrębie kompetencji kluczowych dążymy do  wzrostu wielojęzyczności, w tym podniesienia biegłości w znajomości i posługiwaniu się językiem angielskim oraz poznanie podstaw języka greckiego. Młodzież rozwinie kompetencje cyfrowe, związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji;  kulturowe, związane z samorozwojem czy współpracą grupową. Oprócz tego szkoła postawiła sobie za cel uzyskanie rezultatów projektu w postaci zwiększenia atrakcyjności i jakości naszej oferty edukacyjnej, zwiększenie poziomu aktywności i zaangażowania młodzieży, ograniczanie barier w dostępie do efektywnych i atrakcyjnych metod edukacyjnych dla osób z mniejszymi szansami, podnoszenie kompetencji kadry i zwiększenie naszych umiejętności w zakresie współpracy  w metodzie projektowej. Elementem wpływu projektu miało być także podniesienie prestiżu naszej placówki, co przełoży się na pozyskiwanie lepszych kandydatów do liceum  w nowych rocznikach. Warto zaznaczyć, że wszystkie osiągnięte cele  potwierdzimy poprzez badanie efektywności projektu, a także nasze dalsze sukcesy na polu projektów międzynarodowych.

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie:

Uczniowie w podróży przez Europę

 Projekt realizowany jest w terminie: 03.09.2022r. –18.09.2022r.

 Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów:

- wzrost kompetencji językowych

- doskonalenie umiejętności cyfrowych

-  podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie

- uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich

- kształtowanie świadomości przynależności do społeczności europejskiej

Projekt obejmuje dwutygodniowy wyjazd do Grecji do miejscowości Larisa i współpracę z tamtejszą szkołą.

Karta zgłoszenia ucznia do działań w ramach mobilności ponadnarodowej oraz Karta rekrutacyjna do projektu dla chętnych dostępna jest w bibliotece szkolnej.

Zgłoszenia można składać w bibliotece szkolnej od 13 czerwca 2022 r. do 20 czerwca 2022 roku do godz.12.00. 

 Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 21 czerwca 2022 r.

                                                                                                          Koordynator projektu

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3716718

Szukaj