Hej ogarnięci !!!

Konkurs biblioteki!!!

 

Szkolny konkurs na napisanie fraszki

EDYCJA II

Pamięci  Jana Sztaudyngera - poety, fraszkopisarza, satyryka,

byłego profesora naszej szkoły - nauczyciela języka polskiego.

 Biblioteka szkolna  zaprasza do udziału w konkursie na napisaniefraszki o zdrowiu.

 Regulamin konkursu

1.Cele konkursu:

- wspomnienie o Janie Sztaudyngerze,

- odkrywanie talentów poetyckich wśród uczniów,

- rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprzez pisemną formę,

- promowanie rozrywki umysłowej,

- zdrowie jako aktualny temat w czasie pandemii.

 2.Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego

   im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

 3. Zasady konkursu:

- praca konkursowa powinna być napisaną samodzielnie fraszką i zawierać minimum

  2 wersy (ulubiona przez Jana Sztaudyngera budowa fraszki),

- ocenie będą podlegać: zgodność z tematem, styl i język, kreatywność, oryginalność,

- pracę konkursową należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 20.10.2021r.,

- przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na to, że zostanie zaprezentowana

  na pokonkursowej wystawie,

- oceny prac dokona  jury,

- autorom najlepszych fraszek zostaną przyznane nagrody.

 

            Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3271109

Szukaj