Hej ogarnięci !!!

W 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida konkurs recytatorsko - plastyczny dla szkół ponadpodstawowych

Piękno na to jest, by zachwycało (…)

C.K. Norwid

               Uprzejmie informujemy, iż w obecnym roku szkolnym 2021/2022 I Liceum Ogólnokształcące będzie organizatorem konkursu recytatorsko-plastycznego dla uczczenia pamięci  Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin artysty.

Oferta konkursowa jest skierowana od uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego.

Uczniowie, którzy wezmą udział w wydarzeniu powinni przygotować wiersz, fragment prozy lub wykonać pracę plastyczną związaną z twórczością artysty.

Uczestnicy konkursu powalczą o cenne nagrody.

Liczymy na obecność uczniów, którzy swym udziałem w konkursie przyczynią się do propagowania moralnych i estetycznych wartości wpisanych w twórczość C.K.Norwida

 REGULAMIN

1.Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły

   w Dębicy.

2. Cele konkursu:

   - uczczenie pamięci C. K. Norwida – poety, publicysty, malarza, rzeźbiarza, myśliciela,

   - popularyzacja twórczości  i malarstwa,

   - rozbudzanie wrażliwości estetycznej inspirowanej utworami i malarstwem,

   - rozwijanie zdolności recytatorskich i wyobraźni plastycznej.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

4. Uczniowie biorący udział w części recytatorskiej mają za zadanie recytację wybranego

     przez siebie utworu C. K. Norwida, prezentacja może być wzbogacona o rekwizyty,
     odpowiedni strój, podkład muzyczny itp.

5. Uczniowie biorący udział w części plastycznej proszeni są o przygotowanie pracy
     plastycznej do wybranego utworu C. K. Norwida na zasadach:

     - dowolna technika (rysunek, grafika, malowanie różnego rodzaju farbami, techniki
       łączone),

     - format min. A4,

     - uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę.

6. Prezentacje konkursowe mają charakter otwarty dla publiczności.

7. Organizator zapewnia salę widowiskową (aula) z podwyższoną sceną i sprzęt
    nagłaśniający.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania (filmowania) wystąpień, a powstały
    materiał będzie własnością organizatora.

9. Organizator powołuje Jury, które oceni występy (warsztat aktorski, dobór utworów
    wzbogacony charakteryzacją, rekwizytami, oprawą muzyczną) oraz prace plastyczne

   (technika, treść, estetyka).

10. Po zakończonych występach Jury ogłosi wyniki i zostaną wręczone nagrody

      w  oddzielnych kategoriach:  recytacja i praca plastyczna.

 11. TERMINY:

      - do 29.10.2021r. dostarczanie prac plastycznych do I LO (biblioteka szkolna - sala nr 18),

      - do 15.10.2021 r. zgłaszanie udziału uczestników - recytatorów poprzez dostarczanie lub
        przesłanie mailowo do sekretariatu I LO karty zgłoszeń oraz zgody na przetwarzanie
        danych uczestników (druki w załączeniu),

      - 17.11.2021 r. przegląd zgłoszonych uczestników – recytatorów, po czym ogłoszenie
        wyników konkursu recytacji i prac plastycznych.

  Uwaga !

W zależności od stanu epidemii, ilości zgłoszonych uczestników – godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana w terminie późniejszym.

Wszelkie zmiany będą przekazywane oddzielnymi komunikatami.

 Osoba do kontaktu: dr Małgorzata Gawle-Wiernasz  tel. 660 127 185

Patronat Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Aktywna tablica

Książka do nabycia w sekretariacie szkoły

Wspomnienia (…) – tego nie można kupić za żadne pieniądze”. Wydawnictwo jubileuszowe. Ilość egzemparzy ograniczona.

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
3271079

Szukaj