Hej ogarnięci !!!

I Powiatowy Konkurs – „Powiat Dębicki – Moja Mała Ojczyzna”

 

22 października 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy odbył się konkurs „POWIAT DĘBICKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Konkurs zorganizowali Powiat Dębicki i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Uczestnikami konkursu była młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Dębickiego.

Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z geografii, historii i problemów współczesnych dotyczących powiatu. Konkurs obejmował dwie części -pisemną i ustną.

Część pisemna składała się z trzydziestu pytań prezentowanych w postaci slajdów. Slajd pojawiał się tylko raz i piszący nie mógł już do niego wrócić. Przebieg sprawdzianu obserwowali opiekunowie uczniów.

Część druga konkursu polegała na przedstawieniu przez uczestnika prezentacji (przygotowanej wcześniej) dotyczącej Powiatu Dębickiego. Uczniowie przygotowywali wystąpienie pod kierunkiem swoich nauczycieli . Uczestnik musiał przedstawić w czasie siedmiu minut problemy z zakresu geografii, historii lub życia współczesnego powiatu. Jury oceniało również stronę tytułową oraz różnorodność prezentowanych materiałów.

Konkurs otworzył dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły Pan Ryszard Pękala. Następnie uczestnicy przystąpili do pisania testu. Po zakończeniu pisania rozwiązania zadań przedstawili pomysłodawcy konkursu - nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego – mgr Tomasz Kozioł (geografia), mgr Aneta Kwolek (historia), dr Anna Wilczyńska ( wos, zagadnienia współczesne). Następnie odbyła się krótka przerwa, zaś po niej część artystyczna przygotowana przez młodzież I LO pod kierunkiem mgra Andrzeja Pietrasika. W czasie przerwy opiekunowie oceniali test. Po jego ocenie dr Anna Wilczyńska odczytała listę osób zakwalifikowanych do części ustnej.

Część ustną oceniała komisja pod przewodnictwem dr Barbary Pelczar – Białek – dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym. W skład komisji wchodzili również mgr Tomasz Czapla – kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy i mgr Monika Przybyłowska – nauczycielka geografii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Dębicy.

W komisji zasiadł również Pan Starosta Władysław Bielawa, który ufundował Nagrodę Specjalną, przeznaczoną dla uczestnika najciekawszej prezentacji. Trafiła ona w ręce Michała Mikuły- ucznia I LO w Dębicy. Wyróżniona prezentacja dotyczyła lessów na progu Pogórza Strzyżowskiego i procesów rzeźbotwórczych, które zachodzą w lessach, potopu szwedzkiego na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń w Korzeniowie oraz problemu emigracji z terenu powiatu.

Po wystąpieniu wszystkich uczestników dokonano podsumowania konkursu i ogłoszono wyniki.
Konkurs rozstrzygnięto w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce otrzymała Weronika Boś – uczennica ZS w Zawadzie.
Jury nie przyznało II miejsca, tylko dwa miejsca III ( Jakub Doniec z MG nr 3 w Dębicy oraz Szymon Świerk i Piotr Mroczka z MG nr 4 w Dębicy).
W kategorii szkół średnich I miejsce zajął Michał Mikuła z I LO w Dębicy, miejsce II Michał Puźniak z I LO w Dębicy, miejsce III Aleksandra Bukowska z II LO w Dębicy.
Nagrody zwycięzcom wręczali Pan Starosta Władysław Bielawa oraz Pani dr Barbara Białek.

Więcej zdjęć na :  http://galeria.i-lo-debica.pl/album35

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4209139

Szukaj