Hej ogarnięci !!!

I już bliżej wakacji. Zobacz kalendarz roku szkolnego 2014/2015.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 22 - 31 grudnia 2014 r.

Ferie zimowe

  • 19 stycznia - 1 lutego 2015 r.

       województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

  • 26 stycznia - 8 lutego 2015 r.

       województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

  • 2 - 15 lutego 2015 r.

      województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

  • 16 lutego - 1 marca 2015 r.

      województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna - 2 - 7 kwietnia 2015 r.

Zakończenie zajęć w klasach  programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  24 kwietnia 2015 r.

Egzamin maturalny: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  • część ustna
  • część pisemna

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.
Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.