Hej ogarnięci !!!

Mamy certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY!

 Wiarygodna Szkoła to tytuł, który promuje wiarygodny i solidny wizerunek polskich szkół. A że nasza reprezentuje właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewnia bezpieczeństwo swoich uczniom, otrzymała Certyfikat Wiarygodności.

Program ma charakter ogólnopolski i dedykowany jest szkołom, które osiągają wysoki wskaźnik EWD, dotyczący porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.
Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Liceum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym. A nasza się wyróżnia się i to nie od dziś!