Hej ogarnięci !!!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 17  grudnia 2013 r. w Kuratorium Oświaty Rzeszowie odbyło się  wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom województwa podkarpackiego.

Stypendystką premiera w naszej szkole została Joanna Socha z kl. 2f, która w minionym roku szkolnym osiągnęła najwyższą średnią 5, 44.

Serdecznie gratulujemy!